Papouščí stezka

Expoziční celky


Jižní stráň kolem cesty spojující expozici ledních medvědů s horní stanicí lanovky patří od roku 2009 papouškům.

Jedna z voliér Papouščí stezky. Foto: Archiv Zoo Praha Jedna z voliér Papouščí stezky. Foto: Archiv Zoo Praha

Ve čtyřech dvojitých voliérách tu žijí teplomilní loriové, loríčkové a lorikulové – menší druhy papoušků, jejichž domovem je oblast od severu Austrálie přes ostrovy jihovýchodní Asie až po západní Indii.

Voliéry jsou kryty lehoučkými sítěmi vypnutými na dřevěných konstrukcích, zadní částí se opírají o přírodní skálu a jsou doplněny citlivou výsadbou, takže ptáky představují v co možná nejpřirozeněji působícím prostředí.

Ke každé dvojvoliéře patří rovněž vytápěná ubikace se skleněnými čelními okny, díky kterým je možné její pestrobarevné obyvatele pozorovat i v zimě. Vrcholem celé stezky je pak velká průchozí voliéra s volně poletujícími papoušky i některými dalšími druhy ptáků, která návštěvníky provede lesnatým a křovinatým prostředím.


2009 - Voliéry papoušků