Příroda kolem nás

Expoziční celky


Úžasná zvířata žijí i za humny. Ve dvou prostorných voliérách nedaleko babiččina dvorečku se setkáte s holuby doupňáky, dudky nebo zástupci sov.

Projektem Příroda kolem nás se Vám Zoo Praha snaží přiblížit svět zvířat, která jsou sice v naší přírodě běžná, pro mnohé z nás však neznámá či přehlížená. A přitom si zaslouží stejnou pozornost a ochranu jako exotické druhy. Na několika místech v areálu zoo se postupně setkáte s expozicemi, voliérami nebo celými územími označenými jednotným logem PŘÍRODA KOLEM NÁS – ZÓNA KLIDU. Takto označená místa poskytují útočiště pestré škále živočichů, kteří sem přirozeně patří, ať už je to suchá stráň s ještěrkami, mokřad s obojživelníky nebo mez či louka s různými druhy hmyzu. Návštěvníci zoo se tu mohou seznámit se způsobem života určitých zástupců naší fauny i s vazbami v různých ekosystémech. Jsou to zároveň území, kde jsme s ohledem na zvířata zavedli tradiční způsob péče o krajinu bez používání mechanizace a chemických látek.

Jako první část projektu Příroda kolem nás vznikla soustava expozic v blízkosti Dětské zoo, tvořená dvěma voliérami, rybníkem a potokem.

Obě voliéry jsou průchozí a mají tvar nepravidelného polygonu. Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými sloupy založenými do betonových patek a zavětrovanými ocelovými lany. Plášť pak tvoří nekorodující ocelové bodované pletivo. Každá voliéra má dvě části. Větší navazuje na dřevěný zastřešený chodník pro návštěvníky, kteří jsou od vlastního prostoru pro zvířata odděleni jen zábradlím. Druhá část má podobu menší voliéry, do které mohou návštěvníci nahlížet z vnější strany.

Východní voliéra je zaměřená na biotop suché louky. Obývají ji teplomilné druhy jako mandelíci, žluva hajní, strnad obecný, koroptev nebo linduška rudokrká. Má půdorys o ploše asi 115 . V menší samostatné voliéře jsou umístěny sovy pálené.

Západní voliéra seznamuje s prostředím opadavého lesa. Mezi větvemi listnáčů se prohánějí jinde plaší ptáci, které tady máte jako na dlani. Kromě toho je v přední části průchozí voliéry vybudován malý mokřad. Voliéru obývají dudek chocholatý, holub doupňák, drozd zpěvný. V samostatné menší voliéře se nacházejí 2 sojky obecné a 2 straky obecné. V menší voliéře směřované k návštěvnické cestě jsou kulíšci nejmenší. Má plochu asi 200 .

Autory koncepčního řešení voliér jsou V. Fyman a Zoo Praha, výtvarné řešení navrhli ak. mal. R. Hudziec a ak. mal. K. Krejča. Stavbu realizovala firma Vodnář, zahradnické úpravy firma M.Švejkovského a Zoo Praha.

Pravidla pro pobyt ve voliérách:

  • Nerušte zvířata hlukem a prudkými pohyby.
  • Nevstupujte za zábradlí.
  • Nenechávejte volně ležet odpadky, u bezbariérových expozic by mohly pro ptáky i další živočichy znamenat ohrožení života.
  • Nevoďte do voliér psy.