Vodní svět a opičí ostrovy

Expoziční celky


V dolní části areálu pražské zoo se nachází svět mokřadů a v něm pestré společenství ptáků i savců, kteří k vodě patří – i těch, kteří se přes ni neumějí dostat.

Mládě guerézy ve venkovní expozici. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha Mládě guerézy ve venkovní expozici. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Expoziční celek, otevřený v roce 2005, je koncipován jako komplex vodních ploch a travnatých ostrůvků, propojených vedle klasických stezek také několika dřevěnými lávkami. Žijí zde jednak živočichové, kteří jsou ve vodě a u vody jako doma, a jednak druhy, kterým vytvářejí vodní příkopy bariéru.

Domov zde proto našli nejen vodomilní tapíři, mokřadní antilopy, čápi, plameňáci a další vodní ptáci, ale také nejrůznější opice a poloopice, které zabydlely ostrovy za vodními příkopy.

V břehových porostech nacházejí útočiště rovněž drobní volně žijící živočichové, například skokani skřehotaví či slípky zelenonohé. Ubikace pro chovaná zvířata jsou maskované přírodními materiály a jejich prosklené stěny umožňují pohled do interiéru i v zimě.