Soutěž o návrh s názvem "Nový pavilon goril" (ukončeno)

Výběrová řízení

26. 06. 2014


Soutěž o návrh s názvem "Nový pavilon goril"

Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu.pdf
Závěrečný protokol o průběhu architektonické soutěže o návrh.pdf
Soutěžní návrhy ke stažení zde.

 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vyhlašuje otevřenou ubanisiticko-architektonickou soutěž o návrh s názvem "Nový pavilon goril".

Pro účely komunikace v průběhu soutěže se stanovuje kontaktní osoba:
Jiří Kotek, engineeringový pracovník, e-mail: kotek@zoopraha.cz., mobil: +420 737 208 983.

Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů končí dne 19. 9. 2014 v 15:00 hod.

Prohlídka řešené lokality se uskuteční dne 10.7.2014 od 8:30 hod., sraz účastníků před hlavním vchodem do areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy.

Přílohy:

Příloha č. 1 SP - vzor prohlášení.doc
Příloha č. 2 SP - prohlášení o autorství PO.doc
TM_ZOO.dwg
Foto 1 pro nové gorily.jpgs
Foto 2 pro nové gorily.jpg
Foto 3 pro nové gorily.JPG
Foto 4 pro nové gorily.jpg
Podklady pro AS- nový pavilon goril - libreto.pdf
SP Nový pavilon goril.pdf
Gorily-tabulka nákladů.xls
Pro gorily-3D model.zip
 
Dotazy a odpovědi - 2. kolo soutěže:
Odpovědi na dotazy - 2. kolo
 
Dotazy a odpovědi - 1. kolo soutěže:
1/ Mohla by být nepřekročitelná hranice vymezena přesněji? (např. JTSK nebo v dwg situaci)
Souřadnice koncových, respektive lomového, bodu jsou:
1 - 50° 7´14´´ sever / 14° 24´9´´ východ
2 - 50° 7´15´´ sever / 14° 24´11´´ východ
3 - 50° 7´17´´ sever / 14° 24´12´´ východ
 
2/ Jaká je minimální podjezdná výška, kterou je nutné dodržet u případné lávky?
380 cm
 
3/ Jaká je odhadová průměrná a špičková návštěvnost pavilonu za hodinu?
Průměrně 300 osob/hod,   špička 1000 osob/hod
 
4/ Z jakého směru je odhadován největší počet návštěvníků (od slonů, od žiraf, z nového vstupu)?
Pravděpodobně od žiraf.
 
5/ Co se myslí druhým hodnotícím kritériem „ekonomická náročnost zvoleného řešení“. Jsou to investiční náklady nebo provozní náklady? Tyto dva druhy nákladů jsou často v protikladu, proto bychom chtěli specifikovat váhu těchto dvou možných kritérií. Jak budu porota toto kritérium hodnotit - přizve si odborné poradce nebo se spolehne na údaje účastníků v kontrolní tabulce?
Jde o investiční náklady. Údaje účastníků uvedené v tabulkách bude ověřovat přizvaný odborný poradce.