Dodávka IT techniky do Zoo Praha (ukončeno)

Výběrová řízení

02. 12. 2021


Veřejná zakázka malého rozsahu

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka IT techniky do Zoo Praha.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 12. 2021 ve 14.00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele ZDE.