Vstupní předprostor Nového pavilonu goril II

Výběrová řízení

29. 11. 2021


Veřejná zakázka malého rozsau

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: Vstupní předprostor Nového pavilonu goril II

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 12. 2021 ve 14.00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele ZDE.