Africká škola

Výběrová řízení

18. 11. 2021


Veřejná zakázka malého rozsahu

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: Africká škola

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 11. 2021 ve 14.00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele ZDE.