Termovizní monokuláry – nákup a servis (ukončeno)

Výběrová řízení

23. 08. 2021


Veřejná zakázka malého rozsahu

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a poskytování služeb s názvem: Termovizní monokuláry – nákup a servis.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 8. 2021 ve 10.00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele ZDE.