Kolekce vánočních ozdob – Papoušci z Rákosova pavilonu

Výběrová řízení

09. 08. 2021


Veřejná zakázka malého rozsahu

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: Kolekce vánočních ozdob – Papoušci z Rákosova pavilonu.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 8. 2021 ve 14.00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele ZDE.