Kamerový systém Zoo Praha a servisní služby

Výběrová řízení

03. 08. 2021


Veřejná zakázka malého rozsahu

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky nových komponent a servisní služby s názvem: Prosklené hrazení bazénu vyder II.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 8. 2021 ve 14.00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele ZDE.