Kontaktní stěna pro slůňata

Výběrová řízení

08. 07. 2021


Veřejná zakázka malého rozsahu

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební úpravy s názvem: Kontaktní stěna pro slůňata.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 7. 2021 ve 14.00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele ZDE.