Dodávka papírových vstupenek Zoo Praha (ukončeno)

Výběrová řízení

14. 12. 2018


Veřejná zakázka malého rozsahu

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka papírových vstupenek Zoo Praha.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 1. 2019 v 10 00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu sídla zadavatele nebo předat osobně v pracovních dnech v době od 8 00 do 15 00 hodin (poslední den lhůty, tedy 11. 1. 2019, pouze do 10 00) v podatelně v sídle zadavatele.

Byly přidány další nové informace, viz níže dokument pod názvem „Doplňující_informace“. Termín pro odevzdání nabídek: prodlužuje se do 25. 1. 2019 do 10.00 hod na adresu zadavatele.

(23. 1. 2019) Byly přidány další nové informace, viz níže dokument pod názvem „Doplňující_informace č. 2“. Termín pro odevzdání nabídek: prodlužuje se do 8. 2. 2019 do 10.00 hod na adresu zadavatele.

V souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty zadavatel prodlužuje lhůtu pro dodání vstupenek uvedenou v čl. 2, odst. 2.1.  kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídky na 28. 2. 2018.

Text kupní smlouvy se tedy v čl. 2, odst. 2.1. nahrazuje následujícím zněním: „2.1. Místem doručení předmětu koupě a poskytnutí souvisejících služeb je Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7. Prodávající je povinen doručit Kupujícímu předmět koupě nejpozději do 28. 2. 2019.“

Zadavatel ponechává na rozhodnutí účastníků, kteří již v okamžiku zveřejnění Dodatečné informace č.2 podali nabídku, zda svoji nabídku v souvislosti s úpravou termínu dodání v kupní smlouvě aktualizují, nebo ji ponechají v původní podobě. V takovém případě bude termín dodávky vstupenek následně upraven ve smyslu Dodatečné informace č.2 dodatkem uzavřeným s vítězným účastníkem. Ponechání původního termínu v textu kupní smlouvy tedy nebude zadavatelem považováno za nedodržení zadávacích podmínek a nebude důvodem k vyloučení účastníka.

 

Dolplňující informace:

Dotaz:
Účastník zadávacího řízení se dotazuje, která strana potisku bude uvnitř kotoučku. Který obrázek bude na vnitřní a vnější straně.

Odpověď:
Uvnitř kotoučku je zadní strana vstupenky (příloha č. 6), na vnější straně pak přední strana vstupenky (příloha č. 5). 

 

Dotaz:
Účastník zadávacího řízení se dotazuje, zda orientace lístku je zobáčkem dopředu včetně orientace obrázků? Jestli se vstupenka zavádí do tiskárny vykrojeným tvarem do tiskárny nebo zaobleným tvarem.

Odpověď:
Vstupenka se do tiskárny zavádí vykrojeným tvarem, jak je vidět na přiložené fotografii (foto1.jpg). 

 

Přílohy:

Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky:


ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní