Oprava pražcové palisády ve venkovním výběhu paovcí (ukončeno)

Výběrová řízení

12. 06. 2018


Veřejná zakázka malého rozsahu

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava pražcové palisády ve venkovním výběhu paovcí.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 28. 6. 2018. Sraz zájemců je u hlavního vstupu do zoologické zahrady v 8.00 hod. uvedeného dne.

Kontaktní osobou je Pavel Šatan, vedoucí údržby, tel.: 603 204 610, e-mail: satan@zoopraha.cz.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 7. 2018 v 10.00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu sídla zadavatele nebo předat osobně v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin (poslední den lhůty, tedy 27. 7. 2018, pouze do 10.00) v podatelně v sídle zadavatele.

Přílohy:

Doplňující informace: