Nákup užitkového automobilu (ukončeno)

Výběrová řízení

06. 06. 2018


Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup užitkového automobilu"

Kontaktní osobou je Jiří Krejčík - vedoucí odd. dopravy, tel.: 601 382 682 e-mail.: krejcik@zoopraha.cz

Lhůta pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může účastník dodat svou nabídku. Lhůta podání nabídky končí dne 20. 6. 2018 v 10.00 hod (doručením zadavateli, nikoliv podáním na poště).

Přílohy: