Dodávka a montáž pohonů automatických bran v prostoru „Severní výběhy“ v areálu Zoo Praha (ukončeno)

Výběrová řízení

01. 06. 2018


Veřejná zakázka malého rozsahu

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: Dodávka a montáž pohonů automatických bran v prostoru „Severní výběhy“ v areálu Zoo Praha.

Prohlídka budoucího místa plnění se uskuteční dne 8. 6. 2018 od 10.00 hod. – sraz účastníků před hlavním vchodem do Zoologické zahrady hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7 v 9.55 hod..

Kontaktní osoba: Roman Salač, tel.: tel.737204530

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 6. 2018 v 10.00 hodin.  Nabídky lze zaslat na adresu sídla zadavatele nebo předat osobně v pracovních dnech v době od 8.00 do 10.00 a od 12.00 do 15.00 hodin (poslední den lhůty do 10.00) v podatelně v sídle zadavatele.

Přílohy: