Přísně chráněná oblast Gobi B

Tiskové zprávy

Jana Myslivečková  |  16. 07. 2016


Gobi B se rozkládá na 9 000 km čtverečných mongolské stepi a pouště. Přísně chráněnou oblastí byla vyhlášena v roce 1975, v roce 1991 se stala také biosférickou rezervací. Pro historii koní Převalského má tato oblast jedinečný význam. Právě odtud se koně Převalského dostali na začátku 20. století do Evropy a právě zde byl koncem 60. let 20. století spatřen poslední divoký kůň. A zde se také nyní nachází těžiště snah o návrat „převaláků“ do volné přírody.

Návrat koní Převalského do Gobi B začal v roce 1992 pod vedením německých a později švýcarských organizací. Na podzim roku 2009 čítala tamní populace přes sto padesát koní. Po kruté zimě z přelomu let 2009 - 2010 se však stav koní dramaticky snížil na pouhých čtyřicet devět.

Příchod nepříbuzných zvířat z Evropy představuje důležitý krok pro zdravý rozvoj tamní populace, v současné době se počet koní Převalského v Gobi B, kam směřovaly čtyři poslední „pražské“ transporty, zvýšil na 137.

Naši „převaláci“ v Mongolsku

1995-2000
V letech 1995 až 2000 bylo v rámci zahraničních transportů přepraveno 4 až 5 našich koní - záleží na tom, které budeme pokládat za „naše“.

V pořadí první byl Sirius, který byl v roce 1991 jako tříletý prodán ze Zoo Praha do Oberwilu. Tam zplodil třináct hříbat, z nichž jedenáct bylo posléze přepraveno do Takhin Talu. Tamtéž odletěl v roce 1995 i samotný Sirius, a než o dva roky později v důsledku zranění uhynul, stačil se stát otcem dalších tří hříbat.

V roce 1998 byli do Takhin Talu přepraveni další tři pražští koně Převalského. Klisna Zina (v Mongolsku dostala jméno Tamga) a hřebec Atreu (Doumoun) o rok později uhynuli, ale klisna Zeta (Od, což mongolsky znamená „hvězda“) se postupně stala matkou deseti hříbat (v současné době je opět březí) - a ovšem už i babičkou. V Gobi B Zeta oslavila již dvaadvacáté narozeniny; je zde nejstarším koněm Převalského a současně symbolem úspěšnosti reintrodukce tohoto druhu do Střední Asie.

Konečně v roce 2000 byla do Národního parku Khustain Nuruu odvezena klisna Babeta, která se však narodila v Košicích a pak žila v Dolním Dobřejově. Během následujících let porodila pět hříbat a uhynula předloni na jaře.

V letech 2011 až 2015 jsme letadly CASA přepravili z Prahy do Mongolska dalších devatenáct koní Převalského, a to v rámci projektu „Návrat divokých koní“, organizovaného naší zoologickou zahradou. S výjimkou tří klisen a jednoho hřebce ale nešlo o pražská zvířata. Do naší chovné a aklimatizační stanice v Dolním Dobřejově jsme vždy čtvrt až tři čtvrtě roku před vlastním transportem svezli „převaláky“ ze zoologických zahrad a jiných chovných zařízení v Belgii, v Maďarsku, v Německu, na Slovensku či ve Švýcarsku.
2011
Během prvního, zdaleka nejnáročnějšího „Návratu divokých koní“ jsme do Khomiin Talu přepravili klisny Kordulu, Limu a Cassoviu a hřebce Matyáše. Podle informací, které máme k dispozici, porodily klisny celkem osm hříbat a Matyáš se stal otcem jednoho hříběte.

Reintrodukční projekt v Khomiin Talu se nám nejevil tak perspektivní jako projekt v Přísně chráněné oblasti Gobi B, a proto následující čtyři transporty směřovaly právě tam, konkrétně do Takhin Talu.


2012
V roce 2012 jsme přepravili klisny Anežku (Alag), Gretu (Tsagaanaa), Xaru (Boroo) a Spelu (Bulgan). Všechny čtyři po aklimatizaci vytvořily (společně s dalšími klisnami) harém hřebce Erkhese a porodily doposud šest hříbat.


2013
V následujícím roce jsme do Takhin Talu přivezli opět čtyři klisny: Lotusz (Bumbat), Spange (Baigali), Jácint (Tsaskhan) a Barču (Gunj). Ty tvoří harém hřebce Mogoie a doposud pouze Spange porodila předloni hříbě, které bohužel následně uhynulo.


2014
V roce 2014 jsme do Takhin Talu dopravili klisny Gretel, Bayan a Ullu, které po roce pobytu v aklimatizační ohradě vyběhly 6. července 2015 do volné přírody v Přísně chráněné oblasti Gobi B.


2015
V loňském roce byly do Takhin Talu přepraveny klisny klisny Querida, Rabea, Kirá a Paradise. Transport byl kvůli extrémnímu počasí jak v České republice, tak v Mongolsku velmi komplikovaný, o to větší jsme měli radost, že dopadl úspěšně.

Nyní nás čeká transport dvojitý, a to jak čtyř klisen, které se budou přepravovat z České republiky, tak čtyř koní, kteří do Gobi B doputují transportem vnitromongolským z Národního parku Khustain Nuruu.

V letošním roce se řediteli Zoo Praha Miroslavu Bobkovi také podařilo v čínské Urumči podepsat dohodu s Xinjiang Przewalski Wild Horse Breeding and Research Center (WHBC). Tato spolupráce se týká chovu koně Převalského a zejména jeho reintrodukce do přírody.

WHBC chová koně Převalského na stanici v Jimsaru a rovněž je v rezervaci Karamaily v Džungarské pánvi vrací do přírody. V budoucnosti by však měli být koně z Jimsaru vypouštěni i na čínském území přiléhajícím k mongolskému národnímu parku Gobi B, což by pro návrat posledního divokého koně do přírody znamenalo naprosto zásadní pokrok.
Na základě dohody podepsané mezi Zoo Praha a WHBC by měli být v budoucnu do Jimsaru, pro oživení krve tamního chovu, dovezeni z Evropy hřebci.


ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní