O časopisu

Menu Gazella

Zoo Praha  | 


Gazella je sborník autorsky původních odborných prací zabývajících se biologií a chovem zvířat v zoologických zahradách, veterinární medicínou, druhovou ochranou in situ, historií zoologických zahrad a jejich rozvojem. Nedílnou částí jsou příspěvky zabývající se stavem a ochranou životního prostředí se zvláštním zřetelem k původní fauně a flóře. Obsahuje i taxonomicky zaměřené práce.

Sborník je nejstarší z odborných periodik vydávaných v rámci zoologických zahrad bývalého Československa i současné České republiky a jednou z nejdéle nepřetržitě vycházejících publikací tohoto druhu v Evropě. První číslo vyšlo v roce 1969.

Gazella byla původně určena k prezentaci odborné a vědecké činnosti Zoo Praha. Postupem času do ní začaly přispívat i další zoologické zahrady a vědecké instituce a to i ze zahraničí. Stala se vyhledávanou publikací a má své stálé čtenáře po celém světě. Gazellu pravidelně odebírá na 250 institucí, včetně Kongresové knihovny ve Washingtonu. Starší čísla jsou k dispozici v knihovně Zoo Praha, posledních 5 čísel (ročníky 2015 až 2019) je k dispozici online. Od roku 2022 vychází Gazella nejen v tištěné podobě, ale i v online verzi, která je veřejně dostupná na webu Zoo Praha.

Publikace je zahrnuta v databázi EBSCO.

Publikaci vydává Zoologická zahrada hl. m. Prahy.