Zoo Praha uspěla ve sporu s výtvarníkem M. Cihlářem o dřívější logo

Ostatní články

Zoo Praha  |  08. 12. 2015


Odvolací pražský Vrchní soud zamítl v úterý 8. prosince žalobu výtvarníka Michala Cihláře na Zoo Praha ve sporu o logu s koněm Převalského, který vznikl za dřívějšího vedení zoo. V žalobě podané v roce 2007 požadoval M. Cihlář, aby Zoo Praha přestala používat jím zhotovené logo. Argumentoval chybou ve smlouvě, kde bylo uvedeno pouze vytvoření díla a nikoliv jeho užití. Zoo Praha tak uspěla s ústavní stížností, kdy Ústavní soud vrátil věc Vrchnímu soudu k dalšímu řešení. Toto rozhodnutí soudu je pravomocné.

V odůvodnění rozsudku zaznělo:
„Smlouvy uzavřené mezi žalobcem a žalovaným sice neobsahují přesné znění a terminologii podle zákona, ale jejich účel je zřejmý, stejně tak i vyplacené částky odpovídají účelu uzavřených smluv a jsou tak jasné. Je více než zřejmé, že na základě smlouvy došlo k převodu autorských práv, a to k jejich užití.
Vůle stran byla po dobu 8-9 let nesporná, problémy a nejasnosti začaly až po ukončení pracovního poměru žalobce, do té doby bylo jednáno ve smyslu smlouvy.“

K rozsudku se vyjádřil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek:
„Letitý a pro mne zděděný spor se (snad) chýlí ke konci. Ve věci loga vytvořeného M. Cihlářem dal Vrchní soud za pravdu Zoo Praha. Cihlářovo logo užívala oprávněně. Vracet se k němu sice rozhodně nebudeme, ale tento výsledek je důležitý nejen v tom, že to nebyla Zoo Praha, kdo pochybil, ale také s ohledem na další spor, v němž už jde opravdu o hodně peněz.“


Zaměstnanci Zoo Praha nejprve dopravili dvě samičky supa mrchožravého do chovné a záchranné stanice ve Staré Zagoře. Tam supí mláďata odchovaná v Praze strávila poslední noc v lidské péči a ráno absolvovala veterinární prohlídku. Vlevo mládě, které se vylíhlo přímo v Zoo Praha, vpravo samička vylíhnutá v Zoo Zlín. Foto: Lenka Pastorčáková, Zoo Praha.

Další dva supi mrchožraví odchovaní v Zoo Praha – tentokrát dvě samičky, z nichž jedna se vylíhla v Zoo Zlín – získali nový domov ve Východních Rodopech, kde posílí populaci tohoto ohroženého druhu. Na umělém...

Zoo Praha se distancuje od přednáškové činnosti pana Jana Bedřicha, jejímž tématem jsou pražské gorily. Přednášky nevznikají ve spolupráci se Zoo Praha a obsahují zcela mylné informace.
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní