Úspěšné tři roky sbírkového konta Pomáháme jim přežít

Ostatní články

Michal Šťastný  |  06. 12. 2013


Heslo Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA), která sdružuje špičkové zoo z celého světa, zní United for Conservation. Postihuje to, co je v komunitě zoologických zahrad pokládáno za jejich nejdůležitější úkol.

Pomáháme jim přežít, foto (c) Jana Ptačinská Jirátová, Zoo Praha Pomáháme jim přežít, foto (c) Jana Ptačinská Jirátová, Zoo Praha

Zoo Praha sice pro tento účel nedisponuje takovými zdroji jako špičková zařízení ve světě, přesto však jsou její projekty na výročních konferencích WAZA pravidelně oceňovány potleskem. Návrat divokých koní či Toulavý autobus vstoupily do mezinárodního povědomí a jsou vnímány veskrze pozitivně.
Těmito dvěma a také dalšími našimi projekty nejenže plníme úkol přispívat k ochraně biodiverzity, ale také pokračujeme v tom, co započali naši předchůdci, kteří pražskou zoo proslavili rozhodujícím podílem na záchraně koně Převalského.

Nic z toho by ovšem nebylo myslitelné bez přízně, již pražské zoo projevuje jak její zřizovatel, tak nejširší veřejnost. Právě z prostředků, které nám poskytují návštěvníci, financujeme naše aktivity směřující k naplňování hesla United for Conservation.

Během tří let fungování sbírkového konta Pomáháme jim přežít na záchranu ohrožených druhů jsme s vaší pomocí shromáždili 4 374 494 Kč! V přiloženém dokumentu se můžete dozvědět, jakým způsobem byly tyto prostředky využity.

Děkujeme vám za dosavadní podporu a věříme, že i další sbírka bude stejně úspěšná! V současnosti fungují konta Toulavý autobus - Le Bus ambulant (č. ú. 107 – 475 696 0237 / 0100) a Návrat divokých koní (107 – 475 684 0227 / 0100).

Pomáháme jim přežít (PDF ke stažení)

 


Zoo Praha bude od čtvrtka 3. prosince 2020 znovu zpřístupněna veřejnosti v omezeném režimu. Po celý prosinec bude otevřeno od 9.00 do 16.00, a to včetně Štědrého dne.

Podle čl. II., odst. 5 Usnesení vlády č. 1262 z 30. listopadu 2020 se návštěvy a prohlídky zoologických a botanických zahrad omezují tak, že „může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků...
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní