Návštěvou pražské zoo přispíváte na ochranu zvířat ve volné přírodě

Ostatní články

23. 08. 2012


Každý návštěvník, který projde turnikety pražské zoo, přispívá na ochranu zvířat ve volné přírodě. Rada hlavního města Prahy již dříve umožnila poskytovat na projekty na ochranu ohrožených druhů 1 Kč z každé vstupenky zakoupené do Zoo Praha. Nyní schválila navýšení této podpory na 2 Kč za každého návštěvníka.

Vypouštění koní Převalského do mongolské stepi při prvním samostatném transportu, který zorganizovala Zoo Praha. Autor foto: Jana Ptačinská JirátováVypouštění koní Převalského do mongolské stepi při prvním samostatném transportu, který zorganizovala Zoo Praha. Autor foto: Jana Ptačinská Jirátová„Jakoukoliv snahu o záchranu a návrat ohrožených zvířat do volné přírody pokládám za bohulibý a šlechetný čin vůči přírodě i budoucím generacím. Hlavní město Praha prostřednictvím své zoo dlouhodobě tyto projekty podporuje. Nejenže to považuji za jeden z hlavních úkolů moderních zoologických zahrad, ale tyto aktivity rovněž přispívají i ke zvyšování prestiže Zoo Praha, hlavního města Prahy a celé České republiky,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Dlouhodobými projekty pražské zoo jsou návrat koní Převalského do Mongolska a vzdělávací projekty ve střední Africe, které mají přispět k ochraně tamní přírody a zejména goril nížinných. Prostřednictvím spolehlivých partnerů pomáhá Zoo Praha například při ochraně gaviálů v Indii, antilop Derbyho v Senegalu či výra filipínského na ostrově Negros.

V rámci projektu na ochranu goril dovezla Zoo Praha do škol ve střední Africe vzdělávací materiály a omalovánky s příběhem o potrestaných pytlácích. Autor foto: Miroslav Bobek, Zoo PrahaV rámci projektu na ochranu goril dovezla Zoo Praha do škol ve střední Africe vzdělávací materiály a omalovánky s příběhem o potrestaných pytlácích. Autor foto: Miroslav Bobek, Zoo PrahaDalším projektem, který Zoo Praha připravuje, je Toulavý autobus. Podstatou tohoto projektu, nad nímž převzal záštitu pražský primátor, je environmenální vzdělávání dětí v Kamerunu. Pražská zoo pořídí školní autobus, který bude během několikadenních výletů dopravovat kamerunské školáky do záchranných stanic pro primáty. Děti tak budou mít možnost seznámit se s gorilami i dalšími zvířaty a absolvovat vzdělávací programy.

„Naší snahou je realizovat společně se spolehlivými místními partnery vlastní projekty anebo přispívat na skutečně dobře prověřené aktivity, kde máme jistotu, že poskytnuté prostředky budou vynaloženy hospodárně právě na ten účel, pro který jsou určeny,“ zdůrazňuje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Vedle samotné návštěvy zoo lze na in situ projekty přispět i účastí na charitativních akcích jako je Běh pro gorily, nákupem některých knih a suvenýrů v zoo nebo zasíláním dárcovských SMS. Všechny projekty je možné podpořit rovněž příspěvkem na zvláštní sbírkové konto Pomáháme jim přežít (číslo účtu 43–6804660247/0100). 

16. srpna 2012


Zástupci Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace, vyjadřují vedení a chovatelům Zoo Praha svou plnou podporu v reakci na dotazy týkající se způsobu chovu zvířat, respektive „praxe s utrácením...

Tygr ussurijský Rádža. Foto: Oliver Le Que, Zoo Praha

Obdrželi jsme žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Považujeme za vhodné položené otázky i naše odpovědi v plném znění zveřejnit. Jde totiž nejen o osvětlení některých konkrétních skutečností, ale také...
Přihlášení k newsletteru