Koník vyhrál soutěž Zlatý středník!

Ostatní články

11. 05. 2012


Soutěž o nejlepší firemní publikaci roku 2011

Trojský koník, časopis Zoo Praha, získal první místo v soutěži Zlatý středník! Ovládl kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry.

Zlatý středník je soutěž, která od roku 2002 hodnotí firemní periodika. Přihlášená periodika procházejí tříkolovým hodnocením. V prvním kole odborní garanti jednotlivých kategorií posoudí přihlášené tituly a určí, které postoupí k dalšímu hodnocení. Ve druhém kole se sejde odborná porota, aby vytvořila užší výběr. Poslední kolo se pak věnuje detailnímu hodnocení, z nějž vzejdou vítězové jednotlivých kategorií.

Diplom Zlatý středník - 1. místo proTrojský koníDiplom Zlatý středník - 1. místo proTrojský koní

Diplom Zlatý středník - 1. místo pro časopis Trojský koník


Zaměstnanci Zoo Praha nejprve dopravili dvě samičky supa mrchožravého do chovné a záchranné stanice ve Staré Zagoře. Tam supí mláďata odchovaná v Praze strávila poslední noc v lidské péči a ráno absolvovala veterinární prohlídku. Vlevo mládě, které se vylíhlo přímo v Zoo Praha, vpravo samička vylíhnutá v Zoo Zlín. Foto: Lenka Pastorčáková, Zoo Praha.

Další dva supi mrchožraví odchovaní v Zoo Praha – tentokrát dvě samičky, z nichž jedna se vylíhla v Zoo Zlín – získali nový domov ve Východních Rodopech, kde posílí populaci tohoto ohroženého druhu. Na umělém...

Zoo Praha se distancuje od přednáškové činnosti pana Jana Bedřicha, jejímž tématem jsou pražské gorily. Přednášky nevznikají ve spolupráci se Zoo Praha a obsahují zcela mylné informace.
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní