Představujeme nový sloninec

Ostatní články

11. 04. 2012


Středa 11. dubna 2012

V Zoo Praha byl dokončen nový pavilon slonů, který splňuje ty nejnáročnější požadavky na jejich chov a do kterého se sloni už zanedlouho přestěhují. Největší stavba v historii pražské zoo – rozsáhlá expozice pro slony, hrochy a antilopy – tak vstupuje do další fáze. Po dokončení hrošince a vybudování venkovních expozic se celý komplex otevře na jaře 2013 návštěvníkům.

Interier nového slonince. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Proč jsme postavili nový pavilon pro slony?
Stávající Pavilon velkých savců, který vedle dalších zvířat obývají i pražští sloni Mekong, Gulab a Shanti, neodpovídá svými parametry současným požadavkům na chov slonů. Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) doporučuje pro samice 200 m2 a pro samce 50 m2 vnitřních prostor. V Pavilonu velkých savců je k dispozici pouze společné stání samic o ploše 95 m2 a stání samce o rozloze 49 m2.
Pavilon velkých savců má i řadu dalších nedostatků. Problematické je například zajišťování tepelné pohody chovaným zvířatům, a to vzhledem k prakticky naprosté absenci tepelných izolací.
Bezprostředním impulzem pro zahájení přípravy výstavby nového pavilonu slonů byla katastrofální povodeň v srpnu 2002, která ukázala, že umístění pavilonu se zvířaty, jež lze jen těžko přepravit ze zaplaveného území, je naprosto nevhodné.

Parametry nového slonince
Autorský návrh nové expozice slonů, hrochů a antilop:
ateliér AND (ing. arch. Vratislav Danda, ing. arch. Pavel Ullmann, ing. arch. Josef Klika)
Investor akce: Odbor městského investora MHMP
Zhotovitel stavby: Sdružení Skanska, a.s. a SPS engineering s.r.o.
Zahájení stavby: září 2010
Zastavěná plocha pavilonu slonů: 1.414 m2
Obestavěný prostor pavilonu slonů: 11.500 m2
Plocha výběhu: 8.681 m2

Moderní pavilon – komfort pro naše slony
Nový pavilon patří k chovatelskému zázemí expozice slonů, které bude skryté v zeleni a do nějž návštěvníci nebudou mít přístup. Do pavilonu budou moci nahlížet pouze z vyhlídky, k níž povede visutá lávka. Expoziční pavilon nevznikl, protože sloni budou trávit co nejvíce času v prostorném venkovním výběhu. Samotný pavilon je tedy neexpozičním, čistě technickým dílem vyprojektovaným tak, aby slonům poskytovalo maximální pohodlí.
Prostorný pavilon je určen pro skupinu až deseti slonů indických včetně dvou dospělých samců a několika mláďat. Slony nebude nutné na noc vázat a celkové pojetí ubikací umožní kontaktní chov i tzv. chráněný kontakt, podle konkrétních jedinců ve skupině.

Na boxy pro jednotlivé samce a samice navazují společné prostory, opět zvlášť pro samce a zvlášť pro samice. Společným prostorám dominuje bazén. Nad ním se nachází kupole, která spolu se střešními okny vpouští do interiéru dostatek denního světla. Povrchy podlah jsou částečně opatřeny měkkou nášlapnou vrstvou, nechybí ani pískoviště. Masivní ocelová oddělovací vrata v protikorozní úpravě mají hydraulický, elektrický, anebo manuální pohon. Teplo v pavilonu zajišťuje plynová kotelna. Podlahy jsou vyhřívané a tepelný komfort i v největších mrazech zabezpečí soustava zářičů umístěných pod stropem.

Venkovní expozice slonů – atraktivní podívaná pro návštěvníky
Na stavbu pavilonu naváže stavba exteriérů a interiérů nové expozice, investorem bude opět Odbor městského investora MHMP. Druhou navazující stavbou je Naučná stezka v předpokládané hodnotě 20 milionů korun včetně DPH, jejímž investorem bude Zoo Praha.

Dominantou expozice bude prostorný venkovní výběh, určený hlavně pro slonice s mláďaty. Se skupinou slonic bude trávit čas i samec, pokud to jeho chování umožní. V opačném případě bude samec obývat neexpoziční výběh na západní straně pavilonu.

Výběh samic, který vytvoří iluzi otevřené krajiny s vodním tokem, bude možné jednoduše přepažit a vytvořit tak dva samostatné prostory. Návštěvníci tu uvidí slony v jejich přirozeném prostředí hned z několika vyhlídek. Součástí výběhu budou ostrůvky zeleně a velký bazén s mělčinou i hlubší vodou, pojatý jako přírodní nádrž. Výběh bude natolik členitý, že poskytne slonům dostatek příležitostí k tomu, aby se zaměstnávali pro ně zajímavými činnostmi.

Po celém obvodu expozice povede Naučná stezka,která bude zaujímat plochu 4500 m2 a která představí slony v širším kontextu než pouze jako živočišný druh. Návštěvníci zde najdou informace jak o slonech z pražské zoo, tak i o prostředí, v němž sloni žijí ve své domovině. Stezka popíše například to, jakým způsobem se kult slona prolíná do kultury jihovýchodní Asie; výklad doplní autentické předměty dovezené přímo z Indie i replika hinduistického chrámu či vesnice lovců slonů. Nebude chybět ani průřez dlouhou historií vzájemného soužití lidí a slonů či přístřešek s interaktivními hracími prvky.

Sloni v Zoo Praha

V současné době chová Zoo Praha tři slony indické – samice Gulab a Shanti a samce Mekonga.
Gulab
Samice Gulab je nejstarší z trojice slonů v Zoo Praha. Letos oslaví už 53. narozeniny a v pražské zoologické zahradě pobývá neuvěřitelných 46 let, čímž zřejmě aspiruje i na „služebně“ nejstaršího zvířecího obyvatele zoo. Při posledním vážení měla Gulab hmotnost 3368 kg.

Gulab. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Gulab, jejíž jméno v překladu znamená „růže“, přicestovala do Prahy v červnu 1966 jako dar majitele firmy z indického Nového Dilí. Slonice se narodila ve stájích pracovních slonů, ale protože prý podědila značnou tvrdohlavost po své matce, nebyla jako pracovní slon perspektivní. Tvrdohlavost jí podle jejích současných chovatelů neopustila dodnes. Zároveň je klidná, šikovná, vynalézavá a přemýšlivá.
 
Shanti
Slonice Shanti, kterou návštěvníci znají i jako zvířecí osobnost z kampaně Seznamte se!, je v pražské zoo od roku 1977. Při posledním vážení činila její hmotnost 3742 kg.

Shanti. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Shanti se narodila v roce 1975 v indickém Ásámu a do Prahy přicestovala dříve, než se stala majetkem zoo. Filmové studio Barrandov ji totiž zakoupilo pro natáčení filmu „Poplach v oblacích“; umělecké jméno slonice bylo Bimbo. Po ukončení ji zoo odkoupila za 80.000 Kčs.
Shanti je zvídavá, ráda se učí a miluje jídlo. Je fixovaná na starší Gulab. Umělecké sklony ji neopustily ani v pozdějším věku: od filmování přešla k malování obrazů.

Obě slonice chováme v kontaktním režimu, chovatelé je denně vodí mezi stájemi a výběhem, cvičí s nimi, koupou je. Vycházejí s nimi také na procházky, při kterých se obě slonice popásají na trávnících za pavilony goril a kočkovitých šelem.
 
Mekong
Samec Mekong je nejtěžším zvířetem chovaným v pražské zoo, jeho hmotnost se odhaduje na 5 tun. Narodil se ve Vietnamu v roce 1982 v lidské péči. O dva roky později přicestoval do Lipska, kde se stal otcem jednoho slůněte. Do Prahy se dostal v listopadu 2009 v rámci evropského chovného programu výměnou za samce Naing Theina. 

Mekong. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Mekong je rád středem pozornosti a miluje koupání. Rád také cvičí, ovládá dvanáct povelů. Vedle standardních povelů, které souvisí s denní péčí o slona (například se sloní pedikúrou), zvládá i povely veterinárního tréninku: výplach chobotu a odběry krve z ucha, což u samců není běžné.

Na stavbu nového slonince přispělo ve veřejné sbírce, která běží od roku 2003, přes 27.000 dárců. Na zvláštní účet zaslali už přes 40 milionů korun. Děkujeme!

Představujeme nový sloninec


Na právě probíhající Výroční konferenci Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA), která sdružuje čtyři sta špičkových institucí, se Zoo Praha dostalo velkého uznání: jako jediný zástupce Evropy byla odbornou...

Zoo Praha byla opět nucena uzavřít své brány. Sledujte nás on-line a přečtete si také, jak nás můžete podpořit. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Vážení návštěvníci, na základě vládního usnesení je ​Zoo Praha od pátku 9. října až do odvolání zcela uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní