Požehnání kardinála Dominika Duky

Ostatní články

02. 04. 2012


Pondělí 2. dubna 2012

Kardinál Dominik Duka požehnal při zahájení 81. sezony pražské zoologické zahradě i jejím zaměstnancům. Nesmírně si toho vážíme a rádi bychom se s Vámi podělili o doslovné znění jeho požehnání.

"Bože, náš Otče,

všechno, co jsi stvořil, je dobré. Chválíme tě, že jsi podivuhodně stvořil svět a nepřestáváš žehnat životu ve všech jeho podobách.

Přijmi náš dík za tuto zoologickou zahradu, která již celým generacím dává poznat a obdivovat pestrou krásu z tvé vůle žijících živočišných druhů.

Provázej i nadále toto místo svým požehnáním. Ať zde děti i dospělí nacházejí nové poznání, místo radosti a odpočinku.

Dej lidstvu moudrost a rozvahu, aby dokázalo zodpovědně spravovat tvé stvoření, aby krása a rozmanitost fauny i flóry byla zachována pro další generace.

Stůj také při vedení této zahrady i jejím personálu, aby jejich každodenní obětavá práce byla odměněna radostí návštěvníků.

Prosíme o to skrze toho, který žehnal dětem a povzbuzoval dospělé, Ježíše Krista, našeho Pána.

Amen."

Kardinál Duka žehná Zoo Praha a novému logu. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

 


Zaměstnanci Zoo Praha nejprve dopravili dvě samičky supa mrchožravého do chovné a záchranné stanice ve Staré Zagoře. Tam supí mláďata odchovaná v Praze strávila poslední noc v lidské péči a ráno absolvovala veterinární prohlídku. Vlevo mládě, které se vylíhlo přímo v Zoo Praha, vpravo samička vylíhnutá v Zoo Zlín. Foto: Lenka Pastorčáková, Zoo Praha.

Další dva supi mrchožraví odchovaní v Zoo Praha – tentokrát dvě samičky, z nichž jedna se vylíhla v Zoo Zlín – získali nový domov ve Východních Rodopech, kde posílí populaci tohoto ohroženého druhu. Na umělém...

Zoo Praha se distancuje od přednáškové činnosti pana Jana Bedřicha, jejímž tématem jsou pražské gorily. Přednášky nevznikají ve spolupráci se Zoo Praha a obsahují zcela mylné informace.
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní