Obnova skalní stezky

Ostatní články

06. 10. 2011


V Zoo Praha začala revitalizace skalního masívu, jež po třech desítkách let přinese i znovuotevření stezky „Zakázanky“.

Napříč skalou od Velké voliéry dravců až k dnešní rozhledně Obora vedla kdysi návštěvnická stezka, nazývaná Zakázanka. Celkově narušený stav skalního masivu, který dělí areál Zoo Praha na spodní a vrchní část, však vynutil uzavření stezky. Po třech desetiletích získala pražská zoo dotaci na revitalizaci masivu a návštěvníci se tak dočkají znovuotevření Zakázanky.

“Skalní masiv je z geologického hlediska značně narušen a je potřeba provést jeho stabilizaci. Součástí statického zabezpečení bude i konstrukce vlastní stezky,“ uvedl Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha. „Na stezce vznikne vyhlídka, ze které se otevřou nové pohledy na spodní část areálu zoologické zahrady, ale i na panorama Prahy.“

Zakázanka před revitalizací. Foto: Miroslav BobekZakázanka před revitalizací. Foto: Miroslav Bobek

V souvislosti se záměrem návratu původních skalních stepí je potřeba v okolí stezky vymýtit náletové zeleně a vysadit původní druhy rostlin, které nálety (hlavně pak akáty) zcela potlačily. Součástí projektu revitalizace je také přiblížení přírodních zajímavostí této lokality. Na území skalního masivu se nacházejí specifické geologické útvary, fauna i flora.

Zoo Praha získala dotaci na tento projekt v rámci výzvy  OPPK (Operační program Praha – Konkurenceschopnost). Na základě smlouvy o financování projektu je hlavním zdrojem finanční pomoci fond Evropské unie, část prostředků poskytne též hlavní město Praha. Dodavatel byl vybrán prostřednictvím výběrového řízení, které vyhrála firma SWIETELSKY stavební s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou necelých 28 miliónů Kč bez DPH.

Realizace projektu byla zahájena v září 2011, celá stavba bude ukončena v roce 2013.

 

 

O dalším plánovaném stavbním rozvoji Zoo Praha se dočtete v článku ředtele Miroslava Bobka Budujeme pražskou zoo.


Zaměstnanci Zoo Praha nejprve dopravili dvě samičky supa mrchožravého do chovné a záchranné stanice ve Staré Zagoře. Tam supí mláďata odchovaná v Praze strávila poslední noc v lidské péči a ráno absolvovala veterinární prohlídku. Vlevo mládě, které se vylíhlo přímo v Zoo Praha, vpravo samička vylíhnutá v Zoo Zlín. Foto: Lenka Pastorčáková, Zoo Praha.

Další dva supi mrchožraví odchovaní v Zoo Praha – tentokrát dvě samičky, z nichž jedna se vylíhla v Zoo Zlín – získali nový domov ve Východních Rodopech, kde posílí populaci tohoto ohroženého druhu. Na umělém...

Zoo Praha se distancuje od přednáškové činnosti pana Jana Bedřicha, jejímž tématem jsou pražské gorily. Přednášky nevznikají ve spolupráci se Zoo Praha a obsahují zcela mylné informace.
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní