Návrat divokých koní

Ostatní články

01. 06. 2011


V polovině června 2011 se uskuteční historicky první český transport koní Převalského z České republiky do Mongolska.

Ilustrace Jan HošekIlustrace Jan HošekKůň Převalského – poslední divoký kůň vůbec – byl ve volné přírodě vyhuben na přelomu 60. a 70. let minulého století. Přežil pouze v lidské péči, přičemž mimořádnou zásluhu na jeho zachování si může připsat právě Zoo Praha. Ta ostatně od roku 1959 vede i celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu. 

Od začátku 90. let probíhá - zejména v režii nizozemských, německých a švýcarských organizací - reintrodukce koní Převalského do Mongolska. Zoo Praha se do ní v letech 1998 a 2000 zapojila předáním čtyř koní, kteří byli v rámci zahraničních transportů dopraveni do oblastí Tachin Tal a Hustain Nuru. Zoo Praha se však dlouhodobě angažuje i přímo v Mongolsku, zejména podporou strážců v Tachin Talu, resp. národním parku Gobi B. 

V posledních letech však další transporty koní Převalského do Mongolska ustaly, přestože pro posílení stávajících populací by byly potřebné. Proto jsme se rozhodli, že právě letos, v roce 80. výročí Zoo Praha, uskutečníme vůbec první český transport koní Převalského do Mongolska. Rozhodli jsme se uskutečnit projekt, o kterém se pracovníci naší zoo během uplynulých dvaceti let neodvažovali snad ani snít… 

V uplynulých měsících nabyl náš záměr pevné obrysy a dnes již víme, že k přepravě čtyř koní Převalského bude možné použít armádní letoun. Již brzo s nimi zamíříme do západního Mongolska, do Khomiin Talu, aby posílili a oživili nejmenší ze tří mongolských populací. 

Zoo Praha tak – doufejme, že úspěšně – završí nesmírně významnou etapu v úsilí o záchranu a návrat koně Převalského do přírody a současně v roce svého výročí připomene, že i ve světovém měřítku patří k nejvýznamnějším zoologickým zahradám.

 

CASA C 295M. Foto archív AČRCASA C 295M. Foto archív AČRLet CEF 629:
K přepravě koní a čtyř členů doprovodu bude použit vojenský dopravní letoun CASA C-295M z 24. základny dopravního letectva Armády ČR v Praze Kbelích.

Předpokládaný letový plán je následující:
Úterý 14. června v 15.00 LSEČ odlet Praha Kbely.
Úterý 14. června ve 21.10 LSEČ přistání v Kazani, odlet ve 22.30 LSEČ.
Středa 15. června ve 3.45 LSEČ přistání v Novosibirsku, odlet 5.05 LSEČ.
Středa 15. června v 8.00 LSEČ (14.00 místního času) přistání v Khovdu.
Neděle 19. června ve 4.00 LSEČ (10.00 místního času) odlet z Khovdu, přistání v Praha Kbely 21.45.

 

Do Mongolska budou přepraveni tito koně:
Hřebec Matyáš se narodil 13. dubna 2008 jako 6. hříbě ve Slatiňanech. V říjnu 2009 byl i se svým otcem Fučíkem přemístěn do chovné a aklimatizační stanice v Dolním Dobřejově, a to do stejné hřebčí skupiny jako známý Lomax, narozený v Praze. Zpočátku se ani nehnul od svého otce, na kterého byl od malička zvyklý, ale po pár měsících si s Lomaxem „padli do oka“ a od té doby se ve skupině pohybují zásadně spolu. 

Klisna Lima se stejně jako její sourozenec hřebec Matyáš narodila na slatiňanském zámku, a to 10. dubna 2007. Je mírné povahy a mezi ostatními koňmi se nijak agresivně neprojevuje. 20. dubna 2011 byla i s matkou přemístěna do Dolního Dobřejova. Zde se velice rychle adaptovala a po prvních nejistých dnech se zde dnes chová, jako by ani jiné prostředí nepoznala. 

Klisna Kordula se narodila 7. června 2006 jako 213. hříbě v pražské zoo. Jejím otcem byl hřebec Gino, narozený v roce 1986 v Denveru, a matkou klisna Uršula, narozená v roce 1990 v Zoo Praha. V roce 2008 byla Kordula přemístěna do chovné a aklimatizační stanice v Dolním Dobřejově, kde se začlenila do jedenáctičlenné skupiny klisen. Kordula je klidné a vyrovnané povahy a chová se přátelsky nejen k ostatním koním, ale i k lidem. 

Klisna Cassovia se narodila 26. srpna 2006 v košické zoologické zahradě. Jejím otcem je devatenáctiletý pražský hřebec Xeron, který byl v srpnu 2005 do ZOO Košice deponován. Cassovia byla v polovině května převezena do aklimatizační stanice v Dolním Dobřejově, kde si ve skupině klisen s Limou a Kordulou zvyká na otevřené a velké prostory a připravuje se na transport do Mongolska. Cassovia je mírumilovné povahy.

Hřebec Matyáš, foto ©Jozef Sebíň.       Klisna Lima, Kordula a Cassovia, foto ©Tomáš Adamec

 

Plán postupu při nakládce koní Převalského v Dolním Dobřejově a postup při vykládce a transportu v Mongolsku:
Všechna zvířata byla shromážděna na chovné a aklimatizační stanici Zoo Praha v Dolním Dobřejově na Benešovsku. Zde si zvykají na velké prostory a zároveň se učí zacházet na dvorky, ze kterých budou v den transportu naloženi do beden. Průběžně probíhají veterinární vyšetření, očkování a korekce kopyt.

Zkušební nakládka přepravní bedny do letounu CASA. Foto Miroslav BobekZkušební nakládka přepravní bedny do letounu CASA. Foto Miroslav BobekV den přesunu se v Dolním Dobřejově začne s nakládkou již v ranních hodinách. Koně budou před naložením do beden sedováni či imobilizováni, během výkonu jim bude aplikován LAN – preparát dlouhodobě zklidňující zvířata během transportu a feromony, které dodají naši partneři z „Association pour le cheval de Przewalski: TAKH“ a francouzská strana. Poté nastane přesun koní nákladním automobilem na letiště Kbely, kde budou v transportních bednách přeloženi do armádního letadla. V průběhu celého letu bude přímo u zvířat přítomen veterinář (Roman Vodička) a kurátor chovu (Jan Marek), kteří budou pravidelně kontrolovat jejich zdravotní a psychický stav. Díky speciálně vyrobeným otvorům v transportních bednách bude také možno koním během cesty podávat vodu a krmení, či aplikovat léky nebo zklidňující prostředky.

Po příletu do Mongolska budou koně přeloženi z letadla na nákladní automobily a převezeni na místo vypuštění – do Khomiin Talu. Ten je od Khovdu vzdálen 250 km, terénním vozem kolem sedmi hodin jízdy. Zhruba 200 kilometrů vede cesta vyjetá ve stepi víceméně po rovině, posledních 50 km je členitých s písečnými přesypy.

Než budou naši koně spojeni v Khomiin Talu spojeni s ostatními zvířaty, stráví nějaký čas v karanténních ohradách.
Je nutné zdůraznit, že transport bude jak pro koně, tak pro ty, kdo o ně pečují, mimořádně náročný a že nelze vyloučit nejrůznější komplikace, které by v krajním případě mohly vést i k úhynu některého z přepravovaných zvířat.

Oblasti reintrodukce koní Převalského v Mongolsku a Číně.Oblasti reintrodukce koní Převalského v Mongolsku a Číně.Základní informace o Khomiin Talu: Rezervace Khomiin Tal o rozloze více než 250 tis. ha leží v nárazníkové zóně národního parku Khar Us, východně od města Khovd (starý ruský název Kobdo). To sehrálo důležitou úlohu v historii koně Převalského, když přes něj šly všechny transporty koní odchycených na přelomu 19. a 20. století v Gobi a v Džungarsku do ruského Bijsku a odtud pak transsibiřskou magistrálou do Evropy.

Reintrodukční projekt v Khomiin Talu řídí „Association pour le cheval de Przewalski: TAKH“, v jejímž čele stojí ředitelka Claudia Feh a projektová manažerka paní Byamba Munkhtuya. Asociace zvolila integrovaný přístup k ochraně přírody v němž kombinuje reintrodukci koní Převalského, dlouhodobé studie pastvinářství a úzkou spolupráci s místními komunitami, které podporuje ve formě rozvojových projektů. Projekt v Khomiin Talu je finančně podporován různými nadacemi a Evropskou unií. V letech 2004 až 2005 dopravila Asociace do Khomiin Talu 22 koní. Během let se populace rozrostla na současných 24 jedinců a 8 hříbat.

Příchod 4 mladých a geneticky odlišných koní z Prahy je pro úspěšné pokračování populace v Khomiin Talu zásadní, a to z hlediska kvantity i kvality. Zcela nepříbuzní koně výrazným způsobem zvýší stávající genetickou variabilitu a přispějí ke zvýšení porodnosti.

V Mongolsku je třeba mít více populací, pro případ, že některá z lokálních populací utrpí velké ztráty, tak jak se stalo v Tachin Talu počátkem roku 2010. I když zima byla tvrdá v celém Mongolsku, v Khomiin Talu nebyly žádné ztráty. Kromě toho vycházíme z filosofie postupné podpory Prahy všem programům záchrany koně in situ - po Tachin Talu v roce 1998 a Hustain Nuruu v roce 2000 je Khomiin Tal třetí lokalitou, kam přijdou koně přímo z našich chovů.

Koně Převalského v rezervaci Khomiin Tal. Foto (c) B. MunkhtuyaKoně Převalského v rezervaci Khomiin Tal. Foto (c) B. Munkhtuya

Koně Převalského v rezervaci Khomiin Tal. Foto © B. Munkhtuya

Projekt představili:
Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí ČR,
Alexandr Vondra, ministr obrany ČR,
Bohuslav Dvořák, brigádní generál, Generální štáb AČR,
Jiří Vávra, plukovník, velitel 24. základny Dopravního letectva v Praze Kbelích,
Jan Tajovský, ředitel prodeje společnosti Nowaco – hlavního sponzora transportu,
Roman Vodička, veterinář Zoo Praha,
a Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha.

Tisková konference 31. května, zleva ministr obrany Alexandr Vondra, ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Foto Tomáš AdamecTisková konference 31. května, zleva ministr obrany Alexandr Vondra, ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Foto Tomáš AdamecPartneři a podporovatelé projektu:
Záštitu nad projektem převzal a aktivně jej podporuje ministr životního prostředí pan Tomáš Chalupa.

Leteckou přepravu zajišťuje z rozhodnutí ministra obrany pana Alexandra Vondry pouze za úhradu přímých nákladů 24. základna Dopravního letectva v Praze Kbelích.

Významného podporovatele získal projekt v osobě náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Vlastimila Picka.

Společnost Nowaco přispěla na úhradu nákladů spojených s transportem částkou 500 000 Kč. Její nanuky Mrož tak pomáhají koním Převalského v návratu do přírody.

Projekt velmi významně podporuje Česká rozvojová agentura v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a v součinnosti s touto agenturou jsou připravovány další projekty, které by v oblastech reintrodukcí koně Převalského měly podpořit místní obyvatelstvo.

Zleva ing. Jan Tajovský (Nowaco), plk. Jiří Vávra, brigádní generál Bohuslav Dvořák a Miroslav Bobek u transportního boxu na koně. Foto Tomáš AdamecZleva ing. Jan Tajovský (Nowaco), plk. Jiří Vávra, brigádní generál Bohuslav Dvořák a Miroslav Bobek u transportního boxu na koně. Foto Tomáš AdamecDotaci ve výši 300 000 Kč poskytuje na realizaci transportu Ministerstvo životního prostředí ČR.

Část nákladů bude hrazena ze sbírky zaměstnanců Komerční banky, kterou ve prospěch přepravy koní Převalského do Mongolska inicioval předseda představenstva KB pan Henri Bonnet.

Využity budou rovněž prostředky poskytované veřejností na sbírkové konto Pomáháme jim přežít, které zřídila Zoo Praha.

Neocenitelnou podporu poskytuje projektu Velvyslanectví České republiky v Mongolsku, jmenovitě zejména pan velvyslanec Václav Jílek a pan Vladimír Hejduk.

Dále projekt probíhá ve spolupráci s Mezinárodní pracovní skupinou pro repatriaci koně Převalského (International Takhi Group), s „Association pour le cheval de Przewalski:TAKH“ a s vedoucí evropského chovného programu (EEP; Dr. Waltraut Zimmermann).


Všem, kdo nám pomáhají, upřímně děkujeme!

Koně Převalského během mongolské zimy. Foto © Archiv Zoo PrahaKoně Převalského během mongolské zimy. Foto © Archiv Zoo Praha

Koně Převalského během mongolské zimy. Foto © Archiv Zoo Praha

Tento materiál zpracovali Miroslav Bobek, Evžen Kůs, Jana Ptačinská Jirátová, Roman Vodička, Jan Marek a Claudia Feh.


Na právě probíhající Výroční konferenci Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA), která sdružuje čtyři sta špičkových institucí, se Zoo Praha dostalo velkého uznání: jako jediný zástupce Evropy byla odbornou...

Zoo Praha byla opět nucena uzavřít své brány. Sledujte nás on-line a přečtete si také, jak nás můžete podpořit. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Vážení návštěvníci, na základě vládního usnesení je ​Zoo Praha od pátku 9. října až do odvolání zcela uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní