Návrat divokých koní: skóre 12:0

Ostatní články

Miroslav Bobek  |  03. 07. 2013


Klisny Barča, Jácint, Spange a Lotusz vyběhly ve středu po půlnoci po necelých pětatřiceti hodinách náročné cesty do aklimatizační ohrady v Gobi B. Zoo Praha dopravila ve spolupráci s Armádou ČR během tří náročných převozů do Mongolska již 12 koní.

Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek při vypouštění jedné z klisen z transportní bedny. Foto: Petr Jan Juračka, Zoo Praha Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek při vypouštění jedné z klisen z transportní bedny. Foto: Petr Jan Juračka, Zoo Praha

Zoo Praha realizuje transporty koní Převalského do Mongolska od roku 2011. Tehdy navázala na aktivity organizované od 90. let ze západní Evropy, které posléze z finančních důvodů ustaly, přestože potřeba nových koní stále trvala. Uskutečnit vůbec první český transport do Khomiin Talu se tehdy zdálo troufalé - vždyť šance na úspěch tak náročného projektu je podle odhadů velmi nízké. Nejenže všichni koně cestu zvládli, ale jedna z klisen dokázala již následující rok odchovat hříbě a spolu s další je dnes opět březí. Zopakovat takový úspěch bylo nesnadné, ale podařilo se. Letos potřetí dopravila Zoo Praha čtyři koně Převalského do národního parku Gobi B.

„Byli jsme vybaveni cennými zkušenostmi z předchozích let, ale přesto jsme měli velké obavy, aby vše šlo podle plánu. Žádné závažné komplikace naštěstí nepřišly a všechny klisny snášely cestu dobře,“ uvedl ředitel zoo a hlavní iniciátor projektu Návrat divokých koní, Miroslav Bobek. „Během tří let se nám v pořádku podařilo do Mongolska převézt už dvanáct koní. Pomyslné skóre 12:0 je nesmírný úspěch a důkaz vysoké profesionality všech, kdo se na těchto transportech podílejí.“

Foto (c) Miroslav Bobek, Zoo PrahaFoto (c) Miroslav Bobek, Zoo Praha

Cesta od nakládání v Dolním Dobřejově trvala necelých 35 hodin, transport do Mogolska se tedy povedlo uskutečnit v rekordním čase. Polovinu času zabral samotný let. Přistání na nezpevněné ploše v Bulgan Sumu proběhlo v 15.40 místního času. Boxy s klisnami byly následně přeloženy na nákladní automobily a přepraveny přes dvě stě kilometrů polopouště k aklimatizační ohradě v národním parku Gobi B. Cesta po zemi zabrala více než sedm hodin.

Konvoj vozidel s koňmi na korbách musel překonat 200 kilometrů polopouště. Cesta k aklimatizační ohradě trvala přes sedm hodin. Foto: Petr Jan Juračka, Zoo PrahaKonvoj vozidel s koňmi na korbách musel překonat 200 kilometrů polopouště. Cesta k aklimatizační ohradě trvala přes sedm hodin. Foto: Petr Jan Juračka, Zoo Praha

Vypouštění proběhlo pět minut po středeční půlnoci. Spolu s Miroslavem Bobkem jednotlivé boxy otevíral také Ochiriin Dorjraa, který se podílel už na reintrodukcích v 90. letech a dodnes je významným bojovníkem za ochranu přírody Mongolska a uznávaným odborníkem na koně Převalského. Klisny z transportních beden vyběhly velmi svižně a okamžitě po vypuštění do aklimatizační ohrady začaly prozkoumávat nové prostředí.

„Navracením koní Převalského do divočiny jsme převzali štafetu od našich předchůdců, kteří poslední divoké koně kdysi získali do Československa, chovali je, usilovali o jejich záchranu před vyhubením a posléze stáli u vzniku myšlenky vracet je do přírody. Navazujeme na desítky let jejich úsilí. Pokračujeme v jejich práci a věříme, že stejně se zachovají i ti, kdo přijdou po nás,“ uvedl po vypouštění Miroslav Bobek.

Klisny nyní stráví zhruba půl roku v prostoru velké aklimatizační ohrady a posléze budou vypuštěny do volnosti.

O historii, reintrodukčních snahách či o chovu koní Převalského v pražské zoo najdete více na www.zoopraha.cz/prevalaci a www.facebook.com/prevalaci.


Zaměstnanci Zoo Praha nejprve dopravili dvě samičky supa mrchožravého do chovné a záchranné stanice ve Staré Zagoře. Tam supí mláďata odchovaná v Praze strávila poslední noc v lidské péči a ráno absolvovala veterinární prohlídku. Vlevo mládě, které se vylíhlo přímo v Zoo Praha, vpravo samička vylíhnutá v Zoo Zlín. Foto: Lenka Pastorčáková, Zoo Praha.

Další dva supi mrchožraví odchovaní v Zoo Praha – tentokrát dvě samičky, z nichž jedna se vylíhla v Zoo Zlín – získali nový domov ve Východních Rodopech, kde posílí populaci tohoto ohroženého druhu. Na umělém...

Zoo Praha se distancuje od přednáškové činnosti pana Jana Bedřicha, jejímž tématem jsou pražské gorily. Přednášky nevznikají ve spolupráci se Zoo Praha a obsahují zcela mylné informace.
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní