Světové uznání pro Zoo Praha

Ostatní články

10. 05. 2011


Konference ABMA - duben 2011

Zoo Praha získala světové uznání v oboru tréninku zvířat !

Autoři projektu tréninku kianga, foto (c) Tomáš AdamecAutoři projektu tréninku kianga, foto (c) Tomáš AdamecPředstavení hravých lemurů, dovedných nosálů či lachtaní show jsou mezi návštěvníky velice oblíbenými součástmi programu Zoo Praha. Touto cestou představujeme návštěvníkům metodu pozitivního posilování, moderní trend komunikace mezi zvířaty v zoo a jejich chovateli. Díky spolupráci kurátorů, chovatelů a pracovníků pracoviště tréninku zvířat teď Zoo Praha přebrala tři ceny na celosvětové konferenci Animal Behavior Management Alliance.

Pracoviště tréninku zvířat existuje v Zoo Praha již několik let. Kromě výše zmíněných představení spolupracuje také s chovateli dalších druhů nejen pro ukázky návštěvníkům. Pomáhá jim při běžné manipulaci, zklidnění zvířat či odstranění špatných návyků.

Úspěchy pracoviště tréninku zvířat ocenila mezinárodní porota na celosvětové konferenci Animal Behavior Management Alliance (ABMA) konané 15.-24. dubna v USA. František Šusta, specialista tréninku zvířat Zoo Praha, přebral na konferenci hned tři ceny. První z nich je věnována práci s kiangem a také ikonami pražské zoo, koňmi Převalského. Vzhledem k naprosté ojedinělosti udělila porota těmto dvěma projektům cenu za inovativní metody tréninku. Ocenění porota udělila také spoluautorovi projektů, chovateli Radkovi Zoulovi. Ten si podle ABMA zaslouží svou vlastní cenu, již je ale nutné dodatečně vyrobit a posléze bude zaslána přímo do Prahy. Další cena byla věnována pojednání o průběhu případu medvěda ledního s problematickým stereotypním chováním, které se projevovalo neustálým kýváním. Porota mu udělila cenu za nejlepší článek sborníku ABMA-Wellspring za rok 2010. Třetí cenou, již František Šusta obdržel, bylo cestovní stipendium – ABMA našemu trenérovi jako významnému hostu a laureátovi většiny cen uhradila velkou část cestovních nákladů.

Úspěch na konferenci ABMA, které se zúčastnily skutečné světové špičky oboru, je o to důležitější, že se již delší dobu uvažuje o založení skupiny pro trénink zvířat při EAZA. Zoo Praha by s úspěchy, kterých na této konferenci dosáhla, mohla stát u zrodu této skupiny a stát se jednou z jejích vůdčích institucí.

Všechny úspěchy a pokroky, kterých pracoviště tréninku zvířat v Zoo Praha dosáhlo, byly umožněny pouze díky ochotě a spolupráci všech zúčastněných od ředitelství zoo, přes kurátory jednotlivých chovů a samotných chovatelů. Za jejich postoj k tréninku, aktivní účast i shovívavost jim patří velký dík.

Jako projev uznání získal doktor František Šusta od organizace ABMA cestovní stipendium, foto (c) Tomáš AdamecJako projev uznání získal doktor František Šusta od organizace ABMA cestovní stipendium, foto (c) Tomáš Adamec
Jako projev uznání získal doktor František Šusta od organizace ABMA cestovní stipendium, foto (c) Tomáš Adamec

Oddělení tréninku zvířat Zoo Praha získalo na mezinárodní konferenci tři ceny, foto (c) Tomáš AdamecOddělení tréninku zvířat Zoo Praha získalo na mezinárodní konferenci tři ceny, foto (c) Tomáš Adamec
Oddělení tréninku zvířat Zoo Praha získalo na mezinárodní konferenci tři ceny, foto (c) Tomáš Adamec


V Czech Photo Centre proběhne ve čtvrtek slavnostní vernisáž výstavy Země divokých koní a k vidění na ní bude i snímek Filipa Singera s názvem Děti z Tachin talu.

Pozítří, ve čtvrtek 19. října, po 16. hodině proběhne v Czech Photo Centre v Nových Butovicích slavnostní vernisáž výstavy Země divokých koní. Snímky špičkových reportážních fotografů i pracovníků Zoo Praha, kteří...

Samec sajgy mongolské vbíhá do sítě pro odchyt zvířat. Tito sudokopytníci patří mezi kriticky ohrožené druhy zvířat a Zoo Praha přispěla na jejich výzkum. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Aktivity pražské zoo na ochranu ohrožených druhů se v Mongolsku vedle koně Převalského rozšířily i na sajgu mongolskou. Ta je kriticky ohrožená a její situaci ještě zhoršila letošní epidemie moru malých přežvýkavců. Na...
Přihlášení k newsletteru
Seznamte se se zvířaty Zoo Praha prostřednictvím stovek nádherných fotografií a medailonků v novém a rozšířeném vydání oblíbené publikace.

V prodeji v našem e-shopu.