Chov koní Převalského ve Slatiňanech

Ostatní články

18. 04. 2011


Stanovisko ředitele Zoo Praha

Ve Slatiňanech končí expozice koní Převalského. Klisny Lima a její matky Xendy budou převezeny do naší aklimatizační stanice v Dobřejově. Vzhledem k dotazům, které toto rozhodnutí vyvolalo, zveřejňujeme stanovisko ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka k ukončení tamního chovu koní Převalského: "Opakovaně jsem dotazován, proč stahujeme koně Převalského ze Slatiňan. Pravda je taková, že ze dvou "slatiňanských" klisen plánujeme jednu dopravit do Mongolska, ovšem jsme připraveni nahradit ji jedním až dvěma jinými zvířaty. Budeme rádi, pokud ve Slatiňanech koně Převalského zůstanou. Zájem by však musel být na všech stranách, nikoliv jenom na naší."

Idea vystavit koně Převalského ve Slatiňanech jako živé exponáty hippologických sbírek zdejšího zámku vznikla v roce 1992, kdy tedhější kastelán navštívil pražskou zoo a dohodl se na převozu hřebce Xerona, klisny Xendy a starého hřebce Simona do Slatiňan. Simon ve Slatiňanech nepobyl dlouho, v srpnu 1993 uhynul stářím. Xeron s Xendy měli 3 hříbata, nejslavnější byla Chrudimka. V roce 2002 byli Xeron a Xendy odvezeni zpět do stanice pražské zoo v Dolním Dobřejově, do té doby než se postaví nový výběh v blízkosti zámku.

Nový výběh byl otevřen v roce 2004, do něj se vrátila klisna Xendy a její dcera Chrudimka. V dubnu 2005 přišel od Slatiňan mladý hřebec Fučík, který měl s Xendy celkem 4 hříbata - Karla I. Slatiňaského, klisnu Limu, hřebce Matyáše a hřebce Nepomuka. Karel odešel do zoologické zahrady v Bussolengu v Itálii, Mayáš a Nepomuk  jsou na Dobřejově, přičemž Nepomuk a nyní i Lima půjdou v červnu do Mongolska.  

První signály toho, že by měla být expozice koní Převalského zrušena přišly v roce 2009 s nástupem nového vedení pracoviště Národního památkového ústavu v Pardubicích, který Státní zámek Slatiňany spravuje. V roce 2010 proto převzal veškerou péči o koně Zámecký nadační fond založený bývalým kastelánem ing. Havlíčkem, v dubnu tohoto roku na jednání s novým kastelánem a náměstkem pro správu památkových objeků ing. Ježkem jsme de facto byli vyzváni k tomu, abychom koně odvezli, s tím, že zámecký park bude v příštích letech revitalizován a jejich ohrada bude zrušena. Zoo Praha vzala tento požadavek na vědomí a slíbila , že koně odveze, když o ně NPÚ Pardubice nestojí. Vyslovil jsem naději, že celá akce proběhne bez zbytečných emocí a nějakého obbviňování a s tím jsme se rozešli. Mezitím se ovšem  zpráva rozšířila a protože koně Převalského ve Slatiňanech byli dlouholetou atrakcí a lze očekávat negativní ohlas veřejnosti, začala správa parku tvrdit, že koně odcházejí z vůle pražské zoo a oni s tím nemohou nic dělat. Dokonce začali tvrdit, že proti koním nic nemají a neví proč Praha nechce koně nahradit. Přitom minulý týden oba zástupci (kastelán a náměstek) snášeli argumenty proč bychom je měli odvézt, jeden z nich byl, že zámek a park jsou národní kulturní památkou a koně vlastně přispívají k devastaci areálu. Tím se ovšem na facebooku nechlubí. O licoměrnosti jednání svědčí i skutečnost, že po odchodu koní mají být do výběhu vypuštěna hříbata kladrubských koní z blízkého hřebčína.


Odchodem koní Převalského ze Slatiňan končí významná etapa pražského chovu.

 

19. dubna 2011


Kriticky ohrožený bažant Edwardsův je jedním z vlajkových druhů kampaně Vietnamazing. Foto: Václav Šilha, Zoo Praha

Již více než 35 evropských zoologických zahrad se zapojilo do kampaně Vietnamazing, která má pomoci ochraně vietnamské přírody. Tu poznamenala válka, ohrožuje ji pytláctví a ničení přirozených ekosystémů a neprospívá jí ani...

První koně Převalského na území středního Kazachstánu po stovkách let. Na snímku tři čeští rodáci: Zleva hřebec Zorro, uprostřed klisna Zeta II, napravo klisna Ypsilonka. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

Koně Převalského, které Zoo Praha na začátku června přepravila do Kazachstánu, se v místních podmínkách dobře adaptují. Obě skupiny už využívají celý prostor aklimatizačních ohrad a naučily se také vstupovat do jezírek a...
Přihlášení k newsletteru