Pětileté výročí povodně v Zoo Praha

Ostatní články

10. 08. 2007


Výstava, promítání filmů, vzpomínky ředitele a zaměstnanců zoo – to vše bude na pořadu od soboty 11. 8. do úterý 14. 8. ve vdělávacím centru

Zoologická zahrada hlavního města Prahy si připomene pětileté výročí ničivé povodně z roku 2002 vzpomínkovými akcemi: fotografickou výstavou, promítáním záběrů z povodně a z období těsně po ní, vyprávěním ředitele a zaměstnanců zoo o této katastrofě, spojenou s besedou se zájemci z řad návštěvníků.

Program se bude odehrávat ve vzdělávacím centru takto:

Sobota a neděle 11. 8. – 12. 8., úterý 14. 8.:
- 11.00 promítání filmu Uplavaný rok
- 12.00 vzpomínky ředitele
- 13.00 vzpomínky zaměstnanců
- 14.00 promítání filmu Uplavaný rok

pondělí 13. 8. – přesně v den, kdy byla před 5 lety zoo zaplavena vodou:
- 11.00 promítání filmu Uplavaný rok
- 14.15 tisková konference Magistrátu HMP za účasti primátora HMP s křtinami tučňáka Humboldtova a slavnostním otevřením povodňové výstavy
16.00 promítání filmu Uplavaný rok

Pětileté výročí povodně v Zoo Praha


Historicky jde teprve o šesté udělení tohoto světově největšího vyznamenání pro zoologické zahrady. WAZA Conservation Award získala Zoo Praha za svůj projekt Návrat divokých koní. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Zoo Praha je od dnešního dne držitelem nejvyššího ocenění Světové asociace zoologických zahrad a akvárií WAZA Conservation Award. Získala jej za projekt Návrat divokých koní a za dlouholetý přínos k záchraně koně Převalského....

Samice supa mrchožravého Bojana kroužící nad svahy východních Rodop. Bojana je prvním supem mrchožravým odchovaným v lidské péči, který se po své cestě do Afriky vrátil zpět na Balkán. Autor: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Samice supa mrchožravého Bojana ze Zoo Praha je nadějí pro budoucnost svého druhu.
Přihlášení k newsletteru