Zoo Praha vypustila v Přerově nad Labem kriticky ohrožené karasy obecné

Ostatní články

Filip Mašek  |  09. 06. 2023


Tým Zoo Praha dnes vypustil karasy obecné do nově revitalizovaného Salvátorského rybníka v Přerově nad Labem. Zoo tak zahájila reintrodukci této téměř vyhynulé ryby mimo území hlavního města.

Malí karasové obecní byli namnoženi v rybníčku v areálu Zoo Praha. Stovka těchto ryb byla dnes vypuštěna do rybníka v Přerově nad Labem – vůbec poprvé za hranicemi hlavního města. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha Malí karasové obecní byli namnoženi v rybníčku v areálu Zoo Praha. Stovka těchto ryb byla dnes vypuštěna do rybníka v Přerově nad Labem – vůbec poprvé za hranicemi hlavního města. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

„Karas obecný byl kdysi běžnou rybou návesních rybníků a tůní. V důsledku ztráty přirozeného prostředí a konkurence zavlečeného karase stříbřitého je u nás dnes na pokraji vyhynutí,“ vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Po úspěšném vypouštění malých karasů odchovaných v Zoo Praha do rybníka v pražské Vinoři loni na podzim jsme dnes započali jeho návrat do vod mimo hlavní město.“

Udržet charakter takového místa je nadále klíčové i pro jeho celkovou biodiverzitu. Karasové obecní by se v tamním rybníku měli množit po boku hned několika druhů ohrožených obojživelníků. Bez komerčně chovaných druhů ryb totiž zachová nádrž svou ekologickou hodnotu a biotop se tak přiblíží původní české tůni.

„Považuji to za opravdu zásadní počin, který rybníku v Přerově nad Labem zajistí nevídanou kvalitu vody. Aby to vydrželo je však žádoucí, aby lidé do tamní vody nevypouštěli například okrasné ryby či vánoční kapry, kteří by mohli rovnováhu nového ekosystému narušit,“ apelovala na místě náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Komrsková.

Před vypuštěním karasů zdůraznili ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí důležitost zachování ekologického charakteru místa, který by mohli narušit např. komerčně chované druhy ryb či vypuštění vánoční kapři. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

Před vypuštěním karasů zdůraznili ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí důležitost zachování ekologického charakteru místa, který by mohli narušit např. komerčně chované druhy ryb či vypuštění vánoční kapři. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

Právě nacházet vhodné lokality s hojnou vegetací a především absencí druhů ryb, které by ji narušovaly, je pro vysazení karasů stěžejní. Významnou roli ve výběru místa sehrálo tentokrát Sdružení místních samospráv ČR a jejich databáze vodních ploch. „Jsem ráda, že Sdružení místních samospráv pomohlo najít vhodné rybníky pro záchranu tohoto druhu karasů a podílí se na takto důležitém projektu se Zoo Praha,“ říká předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková.

Salvátorský rybník v Přerově nad Labem prošel pod taktovkou tamního starosty Jiřího Beneše s přispěním Středočeského kraje rozsáhlou revitalizací. Obstarat vhodné karasy obecné z původní labské linie, která je geneticky vhodná pro reintrodukci, rozmnožit je a připravit na vypouštění je rovněž výsledkem mnohaleté práce řady institucí.

„Dnešní otevření obnoveného rybníka v Přerově nad Labem mne netěší jen proto, že vracíme do přírody karase obecného. Moje radost je dvojnásobná. Důvod? Spolupráce obce, Zoo Praha, Akademie věd ČR, ČZU, Českého rybářského svazu a mnoha dalších lidí. Tedy spolupráce a propojení umu a zájmu vždy přináší výborné výsledky. Karasovi obecnému přeji, aby se mu ve volné přírodě dařilo, a lidem, kteří to vše realizovali, přeji další úspěšné projekty,“ sdělila na místě první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Věra Kovářová.

Během samotného vypouštění malých karasů obecných ředitelem Zoo Praha Miroslavem Bobkem se přítomný fotograf ČTK ukázal být odvážlivcem a především otužilcem vskutku nevídaným. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

Během samotného vypouštění malých karasů obecných ředitelem Zoo Praha Miroslavem Bobkem se přítomný fotograf ČTK ukázal být odvážlivcem a především otužilcem vskutku nevídaným. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

In situ projekty Zoo Praha pomáhají na pěti světadílech. Vedle proslulého návratu koní Převalského do Mongolska či projektu Toulavý autobus, který pomáhá chránit gorily či luskouny ve střední Africe, se snažení pražské zoo soustředí i na ochranu biodiverzity v Česku. Vedle karase obecného jde například o projekt na podporu populace ještěrky zelené, užovky podplamaté či několika druhů motýlů. Více informací o všech těchto projektech naleznete přehledně v nové brožuře, která je zdarma ke stažení ZDE.

 

 


Děkujeme, že přispíváte na pomoc ukrajinským zoologickým zahradám! Níže si můžete přečíst, jak jsou vybrané finanční prostředky využívány.

Ve spolupráci se společností CeWe Color, a. s., vyhlašujeme další ročník oblíbené fotosoutěže.
Přihlášení k newsletteru