K (ne)členství Zoo Praha v UCSZOO

Ostatní články

Zoo Praha  |  12. 05. 2023


Protože jsme občas dotazováni na vztah Zoo Praha k Unii českých a slovenských zoo (UCSZOO) a protože se v této věci šíří i vyslovené dezinformace, uvádíme zde stručné osvětlení situace.

Zoo Praha – a konkrétně její tehdejší ředitel Bohumil Král – byla v 90. letech u založení této organizace. V roce 2009, kdy byl ředitelem Zoo Praha Petr Fejk, z ní však vystoupila.

Prezidentem UCSZOO byl tehdy Vladislav Jiroušek, který po změně vedení Zoo Praha usiloval o její návrat. K němu v roce 2010 skutečně došlo.

Po opakovaných změnách ve vedení UCSZOO a nejrůznějších vnitřních neshodách situace znovu eskalovala na jaře 2022. Tehdy z UCSZOO vystoupil nejprve Safari Park Dvůr Králové a po něm Zoo Zlín, tedy dvě z nejvýznamnějších zoologických zahrad v ČR. Po dalším období, kdy se nedařilo ani svolat jednání o nastalé situaci a dalším směřování UCSZOO, z ní vystoupila také Zoo Praha. Písemně však deklarovala svou vůli pokračovat v práci odborných komisí.

Odborné komise UCSZOO jsou zaměřeny na chov různých skupin zvířat a chovatelé na nich sdílejí své zkušenosti. Pozice pracovníků Zoo Praha v těchto komisích byla velmi významná. Bohužel Rada UCSZOO na počátku roku 2023 rozhodla o odvolání vedoucích komisí ze Zoo Praha z jejich funkcí. Současně Rada USCZOO uvedla, že následně stanoví podmínky pro účast zaměstnanců nečlenských zoo v těchto komisích. To se však bohužel ani po několika měsících nestalo.

Navzdory všem uvedeným skutečnostem Zoo Praha nadále s naprostou většinou členských zoologických zahrad UCSZOO spolupracuje. Po svém vystoupení se však více orientuje na práci v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která je pro práci a rozvoj zoologických zahrad zásadní.


Ve spolupráci se společností CeWe Color, a. s., vyhlašujeme další ročník oblíbené fotosoutěže.

Děkujeme, že přispíváte na pomoc ukrajinským zoologickým zahradám! Níže si můžete přečíst, jak jsou vybrané finanční prostředky využívány.
Přihlášení k newsletteru