Vypátrali jsme autora unikátních filmů!

Ostatní články

Filip Mašek  |  28. 02. 2023


Třináct filmových kotoučů nalezených v Rakouském filmovém muzeu a téměř 5 hodin záznamu, vesměs z let 1934 až 1937. Unikátní záběry z počátků pražské zoo i z jiných míst. Kdo je natočil a kdo je žena, která se ve filmech objevuje? Odpověď zní: plukovník Ing. Josef Zelinka (1893–1948) a Helena Zelinková.

Ing. Josef Zelinka v Zoo Praha ještě v hodnosti podplukovníka. Zdroj: Rakouské filmové muzeum Ing. Josef Zelinka v Zoo Praha ještě v hodnosti podplukovníka. Zdroj: Rakouské filmové muzeum

„Nezávisle na čtvrteční tiskové konferenci mě na první stopu přivedl filmový znalec z Vojenského historického ústavu Milan Hrubý,“ říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Podle jeho názoru šlo o důstojníka z Vojenského technického a leteckého ústavu. Z desítek jmen jsem na základě iniciál a data povýšení vytipoval plukovníka Josefa Zelinku. K němu mi další informace poskytl historik Eduard Stehlík. Všechno do sebe zapadalo, ale jistotu jsme ještě neměli. Definitivní potvrzení nám poskytl až policejní pyrotechnik pplk. Zdeněk Horák, který si přečetl naši výzvu.“

Díky pplk. Horákovi máme k dispozici i nekrolog autora filmů. V něm se vysloveně zmiňuje jeho natáčení v Zoo Praha.

„V letech 1934 až 1939, kdy natáčel své filmy v pražské zoo, působil podplukovník a posléze plukovník Ing. Josef Zelinka jako přednosta oddělení ručních zbraní a kulometů I. Odboru Vojenského technického a leteckého ústavu,“ popisuje dosavadní výsledky bádání Bobek. „Byl na slovo vzatým odborníkem, za druhé světové války však osvědčil i svou odvahu a vlastenectví, když pomáhal zajišťovat zbraně odbojové skupině podplukovníka Josefa Mašína a za Pražského povstání bojoval na barikádách.“

O Zelinkově manželce Heleně, která se v jeho filmech často objevuje a nejednou patrně stála i za kamerou, víme prozatím pouze to, že se narodila roku 1892 v Chotěboři a její rodné příjmení bylo Ningerová.

Ing. Josef Zelinka již jako plukovník; povýšen byl k 1. lednu 1937. Zdroj: Rakouské filmové muzeum

Ing. Josef Zelinka již jako plukovník; povýšen byl k 1. lednu 1937. Zdroj: Rakouské filmové muzeum

Neznámá“ – Helena Zelinková. Zdroj: Rakouské filmové muzeum

Neznámá“ – Helena Zelinková. Zdroj: Rakouské filmové muzeum


Upozorňujeme, že na Facebooku existuje falešný profil, který parazituje na dobrém jménu Zoo Praha. Důrazně varujeme před účastí v soutěži na tomto profilu a před zadáváním jakýchkoli platebních údajů.

Protože jsme občas dotazováni na vztah Zoo Praha k Unii českých a slovenských zoo (UCSZOO) a protože se v této věci šíří i vyslovené dezinformace, uvádíme zde stručné osvětlení situace.
Přihlášení k newsletteru