Výběrové řízení: Ředitel/ka příspěvkové organizace Zoo Liberec

Ostatní články

Zoo Praha  |  10. 06. 2022


Liberecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: ŘEDITEL/ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZOO LIBEREC

Místo výkonu práce: Zoo Liberec, příspěvková organizace, Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

Platové zařazení: 12. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) Charakteristika

vykonávané činnosti:
     • řídící a manažerská činnost Zoo Liberec, příspěvkové organizace

Profil uchazeče:
Hledáme zkušeného a odborně erudovaného kandidáta, který bude schopen naplnit vizi zřizovatele
– budování moderní evropské zahrady dle aktuálních odborných poznatků a trendů. Musí se identifikovat s vizí nově dimenzovaného areálu, která přinese realizaci větších investičních akcí. Zároveň požadujeme zkušenost s řízením většího pracovního kolektivu.

Kvalifikační předpoklady:
     • min. ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Jiné požadavky:
     • vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, velmi dobré organizační a řídící schopnosti
     • prokazatelná praxe s vedením organizace o min. 50 lidech, alespoň 5 let podmínkou
     • schopnost práce v týmu
     • znalosti v oboru působení a zaměření organizace
     • znalosti oborové legislativy
     • schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem organizace
     • aktivní znalost anglického jazyka (znalost dalšího světového jazyka výhodou)
     • samostatnost a flexibilita
     • znalost principů činnosti a financování příspěvkové organizace
     • schopnost komunikace s odbornou veřejností
     • znalost práce s výpočetní technikou (Windows, Office, Explorer)

K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat:
     • písemnou přihlášku s přesným označením výběrového řízení
     • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
       znalostech a dovednostech
     • osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje)
     • vlastní koncepce řízení a další rozvoj příspěvkové organizace na 6 let, v rozsahu max. 6 stran A4
     • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
     • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: 1. ledna 2023

Lhůta pro podání přihlášky: do 31. srpna 2022

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Bližší informace: René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tel.: 485 226 538, e-mail: rene.broz@kraj-lbc.cz

Obálku a přihlášku označte textem: Výběrové řízení na místo ředitelky/ředitele Zoo Liberec, příspěvková organizace

 

V Liberci, dne 9. června 2022


Orangutan sumaterský. Foto Oliver Le Que, Zoo Praha

Hlavní sezóna Zoo Praha je oficiálně zahájena a spolu s ní se množí dotazy veřejnosti: Kdy je nejlepší do zoo vyrazit? Jak se vyhnout frontě u pokladny? Dají se využít nějaké slevy? Na tyto i na další otázky proto odpovídáme v...

Kámen s petroglyfy v oblasti Velká Gobi B. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Kámen umístěný v expozici Gobi vedle výběhu koní Převalského je vyzdobený petroglyfy znázorňujícími kozorožce a další tvory či objekty. Jde o repliku skutečného kamene z Mongolska, který v roce 2022 objevil ředitel pražské zoo...
Přihlášení k newsletteru