Velikonoční naděje pro vakoplcha trpasličího

Ostatní články

Zoo Praha  |  18. 04. 2022


Vakoplch trpasličí patří k nejvíce ohroženým vačnatcům Austrálie. Jeho situaci ještě zhoršily rozsáhlé požáry na přelomu let 2019 a 2020. Na pomoc zvířatům postiženým těmito požáry zaslala česká veřejnost na účet Zoo Praha postupně více než 23 milionů korun – a za část těchto prostředků bylo v Lithgow v Novém Jižním Walesu vybudováno speciální chovné centrum pro vakoplchy trpasličí. O Velikonocích ho otevřeli velvyslanec České republiky v Austrálii Tomáš Dub a ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Vakoplch trpasličí (Burramys parvus) v chovné stanici v australském Lithgow. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha Vakoplch trpasličí (Burramys parvus) v chovné stanici v australském Lithgow. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

„Vakoplch trpasličí, který váží v průměru jen 45 gramů, žije skrytě v kamenných polích vysoko v Australských Alpách,“ vysvětluje ředitel Bobek. „Vakoplchy tam ohrožuje jak rozvoj této oblasti, tak skutečnost, že přes hory přestaly v dostatečném počtu migrovat můry osenice, které pro vakoplchy trpasličí představovaly významný zdroj potravy. Požáry pak vše ještě víc zkomplikovaly.“

K záchraně vakoplchů trpasličích zvolili australští ochránci přírody i velice neortodoxní cestu. Rozhodli se vytvořit jejich volně žijící populaci ve zcela jiném prostředí – v chladných a vlhkých lesích v nižších polohách – a adaptovat je na tamní podmínky.

„Tento neortodoxní projekt vychází z paleontologických poznatků, které ukázaly, že v minulosti vzdálené miliony let žili vakoplši právě v takovém prostředí, na které se je australští kolegové budou snažit adaptovat,“ vysvětluje Miroslav Bobek. „Chovná stanice v Lithgow, na jejíž výstavbu jsme ze sbírkového konta Pomáháme jim přežít uvolnili téměř 3,2 milionu korun, bude sloužit k namnožení dostatečného počtu jedinců, kteří budou posléze vypouštěni do jejího okolí, do Secret Creek Sanctuary.“

Zatím je v chovné stanici 14 vakoplchů trpasličích. Zahájení jejího provozu provázel aboriginský obřad a pásku pak přestřihli velvyslanec České republiky v Austrálii Tomáš Dub a ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Letošní Velikonoce snad tedy přinesly novou naději pro přežití těchto neobyčejných vačnatců.

Pomáháme jim přežít

Ochranu vakoplchů trpasličích i dalších ohrožených druhů v Austrálii i jinde ve světě můžete podpořit převodem libovolné částky na sbírkové konto Pomáháme jim přežít (č. ú. 43–680 466 0247/0100), dále nákupem suvenýrů v e‑shopu Zoo Praha v sekci s názvem Pomáháme jim přežít a v neposlední řadě samozřejmě také návštěvou Zoo Praha.

Velvyslanec České republiky v Austrálii Tomáš Dub a ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek při přestřihávání pásky. Foto: Zuzana Holubová, Zoo Praha
Velvyslanec České republiky v Austrálii Tomáš Dub a ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek při přestřihávání pásky. Foto: Zuzana Holubová, Zoo Praha

Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a vedoucí projektu na záchranu vakoplchů trpasličích Trevor Evans uvnitř chovné stanice. Foto: Zuzana Holubová, Zoo Praha
Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a vedoucí projektu na záchranu vakoplchů trpasličích Trevor Evans uvnitř chovné stanice. Foto: Zuzana Holubová, Zoo Praha 

Prostředí, do něhož by se u Lithgow měli vakoplši vracet. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha
Prostředí, do něhož by se u Lithgow měli vakoplši vracet. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

 


Předávání „Řádu Polární hvězdy“ – nejvyššího státního vyznamenání Mongolska, které může obdržet cizí státní příslušník – řediteli Zoo Praha Miroslavu Bobkovi. Foto Malvína Kahleová, Zoo Praha

Mongolský prezident Uchná Chürelsüch udělil řediteli Zoo Praha Miroslavu Bobkovi „Řád Polární hvězdy“ – nejvyšší státní vyznamenání, které může obdržet cizí státní příslušník. Poradce prezidenta Erdenecogt Odbajar...

Nový pavilon goril Zoo Praha – Rezervace Dja – bude mít pro velký zájem veřejnosti dočasně prodlouženou otevírací dobu do 20 hodin. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

O nový pavilon goril – Rezervaci Dja – je mimořádný zájem. Na základě četných dotazů návštěvníků prodlužuje Zoo Praha otevírací dobu pavilonu o dvě hodiny. Od zítřka, pátku 7. října, tak mohou lidé probádat kamerunský...
Přihlášení k newsletteru