Jubilejní slavnost - 28.9.2005

Ostatní články

29. 09. 2005


Reportáž

Na svatého Václava 28. září oslavila naše zoo 74. výročí svého otevření pro veřejnost. Letošní slavnost se nesla v duchu Pohádek tisíce a jedné noci a orientu. Na návštěvníky čekali například hvězdopravci z České astronomické společnosti, kteří je zasvětili do tajů sledování slunce i pozemských objektů velikými dalekohledy, orientální tanečnice z tanečního studia Paprsek a Holla Bella nenechaly nikoho chladným a navíc tancechtivé děti naučily základům břišních tanců. děti si také mohly pod vedením zkušených výtvarnic z Domu dětí a mládeže v Modřanech vyrobit postavičku z orientálních pohádek. Zoo také poprvé ve své historii přivítala opravdové mudrce – Zlatého Ámose 2004 pana Jiřího Luku, který předal slavnostně svoji korunu svému následovníkovi Zlatému Ámosovi 2005 panu Luboši Blahoutovi. Oba pak pokřtili hřebečka koně Převalského, jak jinak než jménem Ámos. Křtu se také zúčastnil primátor hl. m. Prahy pan Pavel Bém, který převzal patronát nad chovem tohoto vzácného zvířete.

Jubilejní slavnost - 28.9.2005


Samice supa mrchožravého Bojana kroužící nad svahy východních Rodop. Bojana je prvním supem mrchožravým odchovaným v lidské péči, který se po své cestě do Afriky vrátil zpět na Balkán. Autor: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Samice supa mrchožravého Bojana ze Zoo Praha je nadějí pro budoucnost svého druhu.

Pokladny a pavilony jsou otevřeny do 19.00, v areálu můžete zůstat až do 21.00. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Zoo Praha je již otevřena na 100 % kapacity. Počet lidí v pavilonech je limitován tak, aby bylo možné dodržet 1,5 metrový rozestup...
Přihlášení k newsletteru