Fotím v Zoo Praha 2021

Ostatní články

Zoo Praha  |  15. 07. 2021


Chodíte rádi do Zoo Praha? Zajímáte se o dobrou fotografii a jste soutěživí? Pak je tato soutěž určena právě vám!

Ve spolupráci se společností CeWe Color, a. s., vyhlašujeme další ročník oblíbené fotosoutěže. 

Soutěžit lze ve třech kategoriích, tematicky je letošní soutěž volná. Na rozdíl od minulých let jsme záměrně, vzhledem k uzavření zoo a omezením, která dlouho determinovala běžný návštěvnický standard, neurčili žádná další subkategorie. Přihlásit lze fotografie pořízené v roce 2021 v areálu Zoo Praha.

Měsíčně vybere odborná porota jeden nejlepší snímek z každé kategorie, který bude oceněn a po skončení soutěže vystaven v Zoo Praha.

Na závěr soutěže vybere odborná porota ze všech přihlášených fotografií absolutní vítěze z každé kategorie, které oceníme 1.–3. místem.

Kategorie

DĚTI (do 18 let, zákonný zástupce dítěte jej přihlásí do soutěže a nahraje soutěžní snímek)

MOBILY (snímky fotografované mobilními telefony)

DOSPĚLÍ (snímky pořízené fotoaparáty)

Formulář pro zasílání soutěžních fotografií

Do fotosoutěže se můžete registrovat na stránkách společnosti CeWe Color

Vítězný snímek z loňské kategorie Fotí dospělí – Darwinův kráter. Čuchám, čuchám Darwinův kráter... Autor: Veronika Dunděrová, 2020

Kdo se může zapojit?

Účastníkem fotosoutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která akceptuje a dodržuje tato pravidla soutěže, nebo osoba mladší 18 let, za kterou přihlásí fotografie do soutěže zákonný zástupce.

Kolik fotografií lze přihlásit?

Přihlásit lze až 100 fotografií na jednu osobu.

Velikost fotografií

Velikost fotografie není určena, pouze nesmí přesáhnout 22 megabitů (MB). Přípustný je výhradně formát JPEG. Kromě toho musí být jedna verze každé nahrané fotografie k dispozici v původní velikosti, kterou si případně pořadatel soutěže může od účastníka soutěže vyžádat za účelem zveřejnění na výstavách a v tiskových médiích v rámci níže uvedených distribučních aktivit.

Termín fotosoutěže

15. 7. 2021 – 15. 11. 2021

Termín vyhlášení vítězů

prosinec 2021

předávání cen v Zoo Praha: 4. prosince 2021

Věcné ceny v soutěži

Ceny pro absolutní výherce

Kategorie DĚTI

1. místo: Setkání s lachtany. Cena od Zoo Praha
2. místo: Batoh Budy olive green MOC od společnost Bushman
3. místo: poukaz na CeWe fotoprodukty v hodnotě 1 500 Kč

Kategorie MOBILY

1. místo: Večerní prohlídky v doprovodu zkušeného průvodce v Zoo Praha
2. místo: Dárkové Certifikáty v hodnotě 5.000 Kč na výrobky společnost Bushman
3. místo: poukaz na CeWe fotoprodukty v hodnotě 1 500 Kč

Kategorie DOSPĚLÍ

1. místo: Taška Romagnola dark brown MOC od společnost Bushman
2. místo: ZooExpres pro 4 pasažéry s řidičem – průvodcem
3. místo: poukaz na CeWe fotoprodukty v hodnotě 2 500 Kč

 

Ceny pro měsíční výherce

Kategorie DĚTI, ceny od Zoo Praha

  • Látková taška s motivem mláděte orangutana sumaterského
  • Ztichlá zoo: Co jste kvůli pandemii neviděli, fotokniha
  • Časopis Trojský koník – Na návštěvě v Africe
  • Originální mariášové karty s motivem ďáblů medvědovitých, ilustrované Janem Sovákem

Kategorie MOBILY, cena od společnosti Bushman

  • Termoska MOC v hodnotě 499 Kč

Kategorie DOSPĚLÍ, cena od společnosti CeWe

  • 500 Kč poukaz na CeWe fotoprodukty

Vítězný snímek z loňské kategorie Fotí děti – Sloní princezny. Zrcadlení. Autor: Kateřina Tahalová, 2020

Pořadatel soutěže

Zoo Praha a CeWe Color, a. s. 

 

 

Podmínky soutěže

Soutěžní fotografie nesmí porušovat platné zákony ČR (např. nesmí porušovat autorský zákon, obsahovat pornografii atd.) a musí odpovídat pravidlům soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vymazat obrazové příspěvky, které se výrazně liší od tematického zadání. Autor nebude o vymazání snímků vyrozuměn. Dále si organizátor vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího vyrozumění provádět změny a doplnění jím poskytnutého obsahu, a to i v případě, že budou mít vliv na podmínky účasti v soutěži.

Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže pořadateli a (spolupořadateli) fotosoutěže neodvolatelné, prosté, časově neomezené užívací právo pro využití nahrané(ných) fotografie(í) ke své prezentační práci. To zahrnuje možnost zveřejnění, rozmnožování, vyobrazení a rozšiřování za účelem vlastní reklamy a prezentace pořadatele a spolupořadatele. Stane se tak výhradně v souvislosti se soutěží, včetně následné komunikace, na níž se účastník soutěže podílel. Toto svolení zahrnuje použití přihlášených fotografií pro prezentaci na výstavách, zveřejnění na internetu a sociálních sítích, použití v jiných publikacích a také zveřejnění prostřednictvím třetích osob v tiskových zpravodajstvích, prezentaci služeb organizátora a spoluorganizátorů Jiné komerční využití vyžaduje zvláštní souhlas účastníka soutěže.

Svou účastí účastník soutěže potvrzuje, že je autorem nahraných snímků, a tedy neomezeně disponuje užívacími právy k fotografiím. Účastník soutěže dále potvrzuje, že fotografie, které nahrál, jsou prosty práv třetích osob, zejména, že veškeré identifikovatelné zobrazené osoby souhlasí s uvedeným používáním a že tímto používáním nebudou porušena ochranná práva třetích osob. Účastník soutěže již nyní zbavuje organizátora a spoluorganizátory případných nároků třetích osob. Z účasti nejsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a spolupořadatele a ostatní osoby, které se podílejí na koncepci a realizaci fotografické soutěže. Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho jméno bude uvedeno jako jméno autora. Účastník soutěže se zavazuje, že obsahy nahraných obrazových souborů neporušují platné obecně závazné právní předpisy či normy, především předpisy ohledně šíření dětské pornografie atp. Za zveřejnění fotografií v rámci podmínek zveřejnění nebudou vypláceny žádné honoráře ani odměny. Účastník soutěže může kdykoli stáhnout fotografie ze soutěže tak, že smaže příslušné fotografie prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu.

Toto se netýká fotografií, které budou po posouzení poroty zobrazeny na stránce „Vítězové“.

Nahráním fotografií souhlasí účastník soutěže s podmínkami účasti.

Autor, vítěz některé z cen v soutěži, bere na vědomí, že se z předávání cen pořizuje fotodokumentace a videonahrávky a souhlasí s jejich zveřejňováním pro marketingové účely pořadatele a spolupořadatele. Účastník soutěže pořadateli a (spolupořadateli) fotosoutěže poskytuje neodvolatelné, prosté, časově neomezené užívací právo pro využití nahrané(ných) fotografie(í) ke své prezentační práci.

Změna podmínek soutěže pořadatelem vyhrazena.

Vítězný snímek z loňské kategorie Foceno mobilem – Příroda v Zoo Praha. Hra barev u Rákosova pavilónu. Autor: Kateřina Mudráková, 2020

Ochrana osobních údajů a osobnostní práva

Účastník soutěže souhlasí s tím, aby pořadatel a partner soutěže zpracovávali jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, emailová adresa, adresa, telefonní číslo a fotografie a text, odpověď, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o jiných nabídkách v této souvislosti (obchodní sdělení).

Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo na přístup k těmto údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci údajů a další práva uvedená v § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.

Účastí v soutěži každý účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel a partner soutěže jsou oprávněni bezplatně užít jména, přezdívky, emailové adresy a textu, audio i vizuálního obsahu sdíleného autorem/účastníkem soutěže pro své marketingové účely v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech pořadatele a partnera soutěže.


Ve čtvrtek v podvečer se našim orangutanům sumaterským podařilo rozpojit dva díly nerezové sítě venkovního výběhu pavilonu Indonéská džungle a vydali se na průzkum bezprostředního okolí. Vzápětí však zasáhli chovatelé a...

První ročník festivalu propagujícího kraftové pivovary a jejich piva se zvířecími názvy má charitativní přesah.
Přihlášení k newsletteru