Ohromné ztráty, ale i nová expozice a skvělá mláďata, takový byl v Zoo Praha rok 2020

Ostatní články

Miroslav Bobek  |  31. 12. 2020


V důsledku protiepidemických opatření byla Zoo Praha v roce 2020 po celých 114 dnů uzavřená. Jejími branami prošlo pouze 851 623 návštěvníků (o téměř 605 tisíc méně než v roce 2019) a finanční ztráty atakují hranici 90 milionů Kč. Navzdory tomu zůstane rok 2020 spojen i s řadou pozitivních událostí a úspěšných projektů. Stejně jako v předchozích letech jsme pro vás připravili jeho desetibodové shrnutí.

Ohromné ztráty, ale i nová expozice a skvělá mláďata, takový byl v Zoo Praha rok 2020 Ohromné ztráty, ale i nová expozice a skvělá mláďata, takový byl v Zoo Praha rok 2020

#1 Na pomoc hořící Austrálii

Požáry, jež v řadě oblastí Austrálie vypukly na podzim 2019 a zcela neustaly až do jara 2020, postihly jak tamní obyvatele, tak jedinečnou přírodu. To vyvolalo mimořádnou vlnu solidarity i v České republice. Na základě podnětů veřejnosti zřídila Zoo Praha sbírku na pomoc australské fauně. Také díky mediální podpoře České televize se podařilo vybrat neuvěřitelných 23 milionů (!) Kč. Část těchto prostředků byla poskytnuta na léčení zvířat bezprostředně postižených požáry (zejména koalů), část na ochranu ohrožených druhů původní fauny, jejichž situaci požáry ještě zhoršily (např. paropuch corroboree a vakoplchů trpasličích), či na podporu vybraných chráněných území.

Tomuto koalovi, který byl ošetřován v Melbourne Zoo, poranil požár vedle tlapek také oči. Foto: Miroslav Bobek, Zoo PrahaTomuto koalovi, který byl ošetřován v Melbourne Zoo, poranil požár vedle tlapek také oči. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

#2 O 114 dnů kratší rok

Na jaře byla Zoo Praha uzavřena 45 dnů, od 13. března do 27. dubna, ve druhé polovině roku pak 55 dnů, od 9. října do 2. prosince, a dalších 14 dnů, od 18. do 31. prosince. I mimo tyto uzavírky však po dlouhá období musela fungovat s nejrůznějšími omezeními: s limitem počtu návštěvníků, s výhradně elektronickým prodejem vstupenek, s částečně či zcela uzavřenými vnitřními prostorami apod. Navíc do Prahy přijíždělo minimum zahraničních turistů. To vedlo k zásadnímu poklesu příjmů Zoo Praha nejenom z prodeje vstupenek, ale i z parkovného, z nájemného gastrozařízení či z prodeje suvenýrů. Podstatnou část ztrát za jarní období (45 milionů Kč) však sanoval zřizovatel, hlavní město Praha, a velmi významná byla i podpora veřejnosti.

Pohledy na zcela liduprázdnou zoo jsou nezvyklé – ale současně i velice smutné. Foto: Miroslav Bobek, Zoo PrahaPohledy na zcela liduprázdnou zoo jsou nezvyklé – ale současně i velice smutné. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

#3 Narození dvou sloních „princezen“

Obě mladé slonice ze Srí Lanky – Tamara a Janita – porodily na jaře v pražském Údolí slonů svá dvě dlouho očekávaná slůňata. V obou případech jde o samičky. První se narodila 27. března a druhá 9. května. Pro obě slonice jde již o druhé potomky a porody proběhly přirozeně a bez komplikací. Sloní „princezny“, které představují dlouhodobou budoucnost pražského chovu slonů indických, dostaly posléze jména Lakuna a Amalee. Dnes již přijímají i veškerou pevnou potravu jako dospělí sloni a jejich hmotnost se začíná přibližovat čtyřem stům kilogramů. Zoo Praha patří k významným evropským chovatelům slonů indických: Narodilo se zde již pět slůňat a aktuálně čítá zdejší skupina devět jedinců.

Pražské sloní „princezny“ na snímku z konce května. Vlevo ani ne třítýdenní Amalee, vpravo dvouměsíční Lakuna. Foto: Petr Hamerník, Zoo PrahaPražské sloní „princezny“ na snímku z konce května. Vlevo ani ne třítýdenní Amalee, vpravo dvouměsíční Lakuna. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

#4 Krátce ze zoo

Z jednoho drobného videa natočeného na začátku jarní uzavírky zoologické zahrady se rychle vyvinul projekt Krátce ze zoo, který ji návštěvníkům prostřednictvím stejnojmenného youtubového kanálu pootevírá alespoň virtuálně. Chovatelé pořizují na chytré telefony krátká videa zachycující jejich svěřence i zákulisí zoo. Postupně se jich zapojilo více než čtyřicet a vzniklo přes osm set videí, z nichž mnohá nejen vzbudila mimořádný zájem, ale nejednou také zaznamenala skutečně pozoruhodné chování zvířat. Navíc jsou některá z videí díky telefonům zapůjčeným společností Samsung natáčena v ultravysokém rozlišení 8K.

Velmi úspěšná jsou videa vrchního chovatele Jakuba Mezeie zachycující práci s lachtany. Při jejich natáčení padl jeden Samsung Galaxy S20 za oběť zubům samce Melouna. Foto: Petr Hamerník, Zoo PrahaVelmi úspěšná jsou videa vrchního chovatele Jakuba Mezeie zachycující práci s lachtany. Při jejich natáčení padl jeden Samsung Galaxy S20 za oběť zubům samce Melouna. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

#5 Otevření Darwinova kráteru a představení ďáblů medvědovitých

V sobotu 30. května byla v Zoo Praha otevřena nová expozice tasmánské a australské fauny – Darwinův kráter. Jejími nejvýznamnějšími obyvateli jsou čtyři ďáblové medvědovití, představuje však také tři tasmánské druhy klokanů (dva z nich v návštěvnicky mimořádně atraktivním průchozím výběhu), ježury, dva druhy hadů a více než desítku ptačích druhů. Nedílnou součástí Darwinova kráteru, pro který byl inspirací stejnojmenný kráter na Tasmánii, je rovněž autentická flóra včetně stromových kapradin rostoucích pod širým nebem. Expozice Darwinův kráter zaujímá plochu 3 700 m2 a náklady na její vybudování činily 102 milionů Kč.

Darwinův kráter. Vpředu ptačí voliéry a chovné zázemí ďáblů medvědovitých, dále výběhy (vlastní „kráter“), vnitřní expozice a další chovná zázemí, průchozí výběh klokanů. Foto: Miroslav Bobek, Zoo PrahaDarwinův kráter. Vpředu ptačí voliéry a chovné zázemí ďáblů medvědovitých, dále výběhy (vlastní „kráter“), vnitřní expozice a další chovná zázemí, průchozí výběh klokanů. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

#6 Úspěch světové ochrany přírody: kůň Převalského

Počet koní Převalského v Přísně chráněné oblasti Velká Gobi B, kam směřovala většina jejich leteckých transportů ze Zoo Praha, překročil v roce 2020 již tři sta. Celkově ve vnitřní Asii žije přes tisíc koní Převalského. „Poslední divoký kůň“ se tak postupně přesouvá z červeného na pomyslný zelený seznam a je uváděn jako příklad úspěšného ochranářského úsilí. Jistě i proto byl na říjnové Výroční konferenci Světové asociace zoologických zahrad a akvárií vybrán projekt Zoo Praha Návrat divokých koní do finálové čtveřice na udělení vysoce prestižního ocenění WAZA Conservation Award.

Koně Převalského v západním Mongolsku. Úsilí Zoo Praha o jejich návrat do přírody kvitovala i ředitelka Úmluvy o biologické rozmanitosti Elizabeth Maruma Mrema. Foto: Miroslav Bobek, Zoo PrahaKoně Převalského v západním Mongolsku. Úsilí Zoo Praha o jejich návrat do přírody kvitovala i ředitelka Úmluvy o biologické rozmanitosti Elizabeth Maruma Mrema. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

#7 (Nejen) Stravenky pro zvířata

Na podzim představila Zoo Praha projekt Stravenky pro zvířata. Online nákupem příslušné stravenky uhradí zájemce jednu krmnou dávku vybraného zvířete a získá certifikát. Stravenky pro 55 druhů se pohybují v cenových hladinách 50 až 600 Kč a jsou na ně navázány informace o složení potravy i potravním chování zvířat. Do konce roku zakoupili příznivci Zoo Praha přes 40 tisíc stravenek v celkové hodnotě převyšující 4,1 milionu Kč! V souvislosti s tísnivou situací Zoo Praha zásadně vzrostl i zájem o adopce a sponzoring. Příjem z adopcí zvířat stoupl oproti roku 2019 téměř dvojnásobně (na 9,3 milionu Kč) a ze sponzoringu zvířat pětinásobně (na bezmála 2,1 milionu Kč)! Úspěšný byl i na jaře spuštěný fundraisingový projekt Vstupenka na lepší časy, který vynesl přes 1,3 milionu Kč.

Největší zájem byl o stravenky pro ďábly medvědovité, kterých se prodalo přes dva a půl tisíce. Foto: Petr Hamerník, Zoo PrahaNejvětší zájem byl o stravenky pro ďábly medvědovité, kterých se prodalo přes dva a půl tisíce. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

#8 Mládě orangutana sumaterského

Od 17. listopadu se Zoo Praha může chlubit mládětem orangutana sumaterského. Jeho matkou je Mawar a otcem Pagy. Třebaže pražský chov tohoto druhu má již téměř šedesátiletou tradici, jde tu teprve o třetí orangutaní mládě. Tím prvním byl v roce 1971 Kama, jehož rodiče ještě pocházeli z volné přírody a který se posléze stal otcem Pagyho. Nedávno narozené mládě je prozatím jediným pokračovatelem této linie, a proto je mimořádně geneticky cenné. Jak se brzo potvrdilo, jedná se o samečka. S narážkou na dílo spisovatele a ochránce orangutanů Terryho Pratchetta dostal jméno Pustakawan, indonésky Knihovník. Celkově přišlo za rok 2020 v Zoo Praha na svět 1369 mláďat 216 druhů savců, ptáků a plazů.

Sameček orangutana sumaterského Pustakawan, zkráceně Kawi, ve věku dvou dnů. Foto: Miroslav Bobek, Zoo PrahaSameček orangutana sumaterského Pustakawan, zkráceně Kawi, ve věku dvou dnů. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

#9 Příchod rajek a dalších výjimečných druhů

Zoo Praha se stala teprve třetí zoologickou zahradou v Evropě, která chová rajky volavé. Získala je díky svým dlouholetým chovatelským výsledkům ze Zoo San Diego poté, co pro ně vybudovala speciální chovné zázemí. Jde o objekt s pěti venkovními a sedmi vnitřními voliérkami, jež spojuje kruhový prostor. Ten bude sloužit samičce, která si odtud bude vybírat ze samců umístěných ve voliérkách. Přibyly však i další pozoruhodné druhy, např. užovka urartská, trnorep somálský, ibis bělolící, trogon límcový či bércoun Petersův. Z nově příchozích jedinců tradičně chovaných druhů uveďme alespoň samici pandy červené ze Zoo Záhřeb.

Kurátor Antonín Vaidl umisťuje do nového chovného zařízení prvního mladého samce rajky volavé. Foto: Miroslav Bobek, Zoo PrahaKurátor Antonín Vaidl umisťuje do nového chovného zařízení prvního mladého samce rajky volavé. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

#10 Suvenýry na pomoc zoo

Uzavření zoo vyvolalo potřebu nabídnout jejím příznivcům merchandising, jehož nákupem by ji mohli podpořit. Například během jarní uzavírky proto vznikly nejrůznější suvenýry spojené s „mláďaty narozenými v karanténě“ – počínaje samolepkami, přes fotografie až po trička. Samozřejmě byl připravován i standardní merchandising, typicky k otevření Darwinova kráteru nebo k Vánocům. Sortiment jako trička, tiskoviny, krabičky s „vánočním štěstím“ nebo vánoční ozdoby se vzhledem k situaci v nebývalé míře prodával prostřednictvím e-shopu, jehož tržby v prodejích zboží stouply oproti předchozímu roku čtyřapůlnásobně.

Samolepka s jedním z nejatraktivnějších mláďat narozených do jarní karantény – samečkem tapíra čabrakového Morsem. Foto: Miroslav Bobek, Zoo PrahaSamolepka s jedním z nejatraktivnějších mláďat narozených do jarní karantény – samečkem tapíra čabrakového Morsem. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Děkujeme všem, kdo Zoo Praha pomáhají, i těm, kdo ji prostě mají rádi!


Samice supa mrchožravého Bojana kroužící nad svahy východních Rodop. Bojana je prvním supem mrchožravým odchovaným v lidské péči, který se po své cestě do Afriky vrátil zpět na Balkán. Autor: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Samice supa mrchožravého Bojana ze Zoo Praha je nadějí pro budoucnost svého druhu.

Pokladny a pavilony jsou otevřeny do 19.00, v areálu můžete zůstat až do 21.00. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Zoo Praha je již otevřena na 100 % kapacity. Počet lidí v pavilonech je limitován tak, aby bylo možné dodržet 1,5 metrový rozestup...
Přihlášení k newsletteru