Za Petrem Čolasem

Ostatní články

Miroslav Bobek  |  26. 08. 2020


Se zármutkem jsme v Zoo Praha přijali zprávu, že zemřel dlouholetý ředitel Zoo Ostrava ing. Petr Čolas.

Pan Petr Čolas, dlouholetý ředitel Zoo Ostrava. Foto: Eva Palkovičová, Zoo Ostrava Pan Petr Čolas, dlouholetý ředitel Zoo Ostrava. Foto: Eva Palkovičová, Zoo Ostrava

Petr byl zapáleným člověkem na svém místě, který dokázal pozvednout Zoo Ostrava od lokálního významu k mezinárodnímu uznání. Mnohé z nás dokázal inspirovat a jeho postoj k ochraně přírody může být všem příkladem.

Petrovým předčasným odchodem nesmírně ztrácí nejen Zoo Ostrava, ale zoologické zahrady jako celek. Nemuseli jsme vždy souznít, ale Petrovy názory měly pevné základy dané jeho zkušenostmi i vzděláním a konzistenci určenou jeho charakterem.

Oč méně byl Petr vidět v médiích, o to víc za něj hovořila jeho práce.
Petře, budeš nám chybět!

Za Zoo Praha
Miroslav Bobek


Soutěžní snímky by měly zachycovat propojení zvířat s prostředím, v němž žijí. Vizuál: Czech Nature Photo

Soutěž Czech Nature Photo představuje a hodnotí nejlepší snímky živé přírody domácích autorů. Zoo Praha jakožto partner soutěže letos zaštiťuje novou kategorii: „Zvířata ve svém prostředí“.

Přesně 5 021 adoptivních rodičů a sponzorů se v loňském roce zapojilo do podpory chovu zvířat v Zoo Praha. Dalších více než jedenáct tisíc příznivců pražské zoo nakoupilo 40 211 stravenek. V seznamu top 10 u adopcí a sponzoringu...
Přihlášení k newsletteru