Zoo Praha se zapojila do kampaně Ukradená divočina

Ostatní články

Lenka Pastorčáková  |  13. 01. 2020


Zoo Praha se zapojila do unikátní kampaně Ukradená divočina! Fotografie v areálu zoo upozorňují mj. na otravy dravců karbofuranem nebo na suvenýry ze zvířat i zabíjení tygrů pro tradiční asijskou medicínu.

Ukradená divočina je v českém a nejspíš i v evropském prostředí jedinečná osvětová kampaň. Jejím cílem je informovat veřejnost o pozadí ilegálního obchodu (v ČR, potažmo v Evropě) s divokými zvířaty, částmi jejich těl a výrobky z nich.

Dnešním dnem Ukradená divočina oficiálně ve spolupráci se Zoo Praha vydává novou sérii celkem šesti osvětových foto-panelů, která upozorňuje na (nejen) u nás stále rozšířený problém trávení zvířat, především pak dravců a supů, karbofuranem, dále na nelegální obchod s korály, využívání medvědů pro jejich žluč či nelegální zabíjení kytovců. Jedním z témat je i zabíjení tygrů a zpracovávání jejich těl pro potřeby tradičních asijských medicín. „Tento problém je na našem území překvapivě velmi aktuální, jak ukázala šokující kauza z července roku 2018, kdy byl u nás odhalen propracovaný řetězec chovu a zabíjení tygrů, zpracovávání jejich těl a dodávání konečných produktů kupcům v pražské vietnamské tržnici Sapa,“ vysvětluje svou motivaci pro vytvoření takto zaměřeného snímku autorka fotografií Lucie Čižmářová.

Při této příležitosti pražská zoo návštěvníkům představuje i fotografie první série Ukradené divočiny. Jejím hlavním mottem je úderné a lehce provokativní „Kupuješ? I ty máš krvavé ruce“ a „Opravdu to chceš?“ Osvětové foto-panely informují o obchodu se slonovinou, rohy nosorožců, suvenýry či kožešinami kočkovitých šelem, o tradiční čínské medicíně apod. To, že se jedná o problém týkající se i České republiky, dokládá fakt, že všechny části těl a výrobky z živočichů na těchto fotografiích byly zabaveny českými kontrolními orgány na našem území.

Výstava fotografií Ukradené divočiny byla v pražské zoo nainstalována v prvních dnech tohoto roku a návštěvníci si ji mohou prohlédnout na západní stěně Vzdělávacího centra. „S nelegálním obchodem se zvířaty se jako Zoo Praha setkáváme buď na samém začátku řetězce, anebo na jeho konci,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „V prvním případě jde o nelegální lov zvířat, který se například v Kamerunu snažíme omezovat jak prostřednictvím projektu Toulavý autobus, tak podporou strážců rezervací. Současně ale k nám do zoo často přicházejí zvířata zabavená pašerákům u nás, v České republice. Umístěním výstavy Ukradená divočina na nejfrekventovanějším místě naší zoologické zahrady chceme nyní poukázat na mnohem větší šíři zločinů proti zvířatům a přírodě.“

Kromě pražské zoo se do kampaně zapojilo již 13 dalších českých a slovenských zoologických zahrad, s nimi i Česká společnost ornitologická a mezinárodní organizace Vulture Conservation Foundation. Tyto organizace zaštítily fotografie týkající se otrav dravců a supů karbofuranem, protože právě proti nim obě aktivně bojují.

Prostřednictvím spolupráce na propagaci těchto fotografií ke kampani připojily i další ochranářské organizace jako Česká společnost ornitologická a Vulture Conservation Foundation, zabývající se mj. otravami dravců a supů karbofuranem, Global Tiger Forum, která má za cíl ochranu tygrů, a dále WildAid a TRAFFIC bojující proti globálnímu obchodu s divokými živočichy a rostlinami a produkty
z nich vyrobenými.

Kampaň Ukradená divočina organizace The Kukang Rescue Program a Zoo Ostrava byla oficiálně spuštěna v červnu 2018 a již záhy poté získala záštitu Ministerstva životního prostředí. Kampaň získala uznání také na mezinárodním poli. Opakovaně o ní informovala Světová asociace zoologických zahrad a akvárií WAZA a obě série fotografií Lucie Čižmářové i jejich příběh uspěly ve fotografické soutěži International Photography Awards. „Ohlasy u nás v České republice i
v zahraničním ochranářském světě nás velmi těší.
Jedná se o další cestu šíření osvěty o nepříliš známém nelegálním obchodu s divokými zvířaty, který je po obchodu s drogami, zbraněmi a lidmi považován za nejlukrativnější odvětví nelegálního byznysu na světě,“ vysvětluje ředitel záchranného programu Kukang František Příbrský.


Samice supa mrchožravého Bojana kroužící nad svahy východních Rodop. Bojana je prvním supem mrchožravým odchovaným v lidské péči, který se po své cestě do Afriky vrátil zpět na Balkán. Autor: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Samice supa mrchožravého Bojana ze Zoo Praha je nadějí pro budoucnost svého druhu.

Pokladny a pavilony jsou otevřeny do 19.00, v areálu můžete zůstat až do 21.00. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Zoo Praha je již otevřena na 100 % kapacity. Počet lidí v pavilonech je limitován tak, aby bylo možné dodržet 1,5 metrový rozestup...
Přihlášení k newsletteru