Stanovisko k chovu lvů indických v Zoo Praha

Ostatní články

Helena Petáková  |  29. 12. 2018


V posledním týdnu se na sociálních sítích objevily fotografie lva indického Jamvana, který je nyní dočasně umístěn v zázemí.

Lev indický Jamvan, foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha Lev indický Jamvan, foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Zoo Praha průběžně a zcela otevřeně informuje o svém chovu tohoto vzácného poddruhu lva a snahách o jeho rozmnožení. Fotografie pořízené návštěvnicí neodhalily nic, o čem by veřejnost již nevěděla, a nesvědčí o žádném pochybení zaměstnanců Zoo Praha. Vzhledem k článku uveřejněnému na serveru Aktuálně.cz, který vychází ze zmíněných fotografií, ale neuvádí veškerá fakta, pokládáme za nutné celou věc znovu shrnout a odpovědět na často kladené dotazy.
(Fakt, že byl během pořizování fotografií porušen Návštěvní řád Zoo Praha, ponecháváme v tuto chvíli bez komentáře.)

Proč jsme ke třem lvům z Indie přivezli dalšího lva z Ostravy?

Trio lvů indických – samec Jamvan a samice Suchi a Ginni – přišlo do Zoo Praha na konci října 2015. Ani jedno ze zvířat doposud nemělo zkušenost s reprodukcí. Po několika měsících se u obou lvic objevila první říje a začal víceméně pravidelný říjový cyklus zhruba ve dvouměsíčních intervalech. Jamvan se snažil pářit obě lvice, ale během těchto pokusů se nechoval dostatečně dominantně, a tudíž žádný z pokusů nebyl úspěšný.

Když opakované pokusy o páření nepřinášely výsledek, začali jsme uvažovat o dočasném zapůjčení jiného samce, aby u lvic nedošlo vlivem opakovaných jalových říjí ke vzniku onemocnění reprodukčních orgánů. Geneticky příhodný, logisticky dostupný a potvrzený chovný samec byl nalezen v Zoo Ostrava. Po schválení v rámci chovného programu EEP (Evropský záchovný program Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií) byl Sohan převezen do Prahy na konci roku 2017. Vzhledem k tomu, že dva dospělí nepříbuzní samci umístění v blízkosti jeden druhého na jednom pavilonu by znamenali zvýšenou agresivitu a neklid, byl Jamvan přesunut do zázemí.

Proč ani úspěšné páření nepřineslo výsledek?

„Ostravský“ lev Sohan lvice opakovaně a intenzivně pářil, k zabřeznutí však ani u jedné nedošlo. Proto byla ve spolupráci se zahraničními specialisty provedena u všech lvů vyšetření na plodnost. Jejich výsledkem bylo zjištění, že jedna ze lvic (Suchi) je již neplodná a druhá (Ginni) je vhodná pro umělou inseminaci. K ní bude využito odebrané Jamvanovo sperma, které je velmi dobré kvality.

Proč je přítomnost ostravského lva Sohana nadále nutná?

Lvi mají tzv. provokovanou ovulaci, což znamená, že ji přirozeně vyvolává páření samcem. Jak bylo uvedeno výše, samec Jamvan není schopen samice odpářit a jako přirozený stimulátor u nich tedy zůstává Sohan. Jako alternativní možnost lze použít hormonální stimulaci, tato možnost je však z hlediska fyziologie zvířete mnohem méně vhodná. Jakmile Sohan u Ginni během její příští říje nastartuje ovulaci, bude možné přikročit k umělé inseminaci. Sohan se pak vrátí do Ostravy a Jamvan do pavilonu šelem.

Jak se vede Jamvanovi v zázemí?

Jamvan je v zázemí umístěný dočasně (Sohan zapůjčený ze Zoo Ostrava se bude vracet nejdéle na konci března) a k dispozici má tři vnitřní a tři venkovní prostory, které nejenže vyhovují doporučeným standardům, ale svými rozměry je i přesahují. Je také třeba si uvědomit, že lev při odpovídajícím příjmu potravy velkou část dne prospí nebo tráví odpočinkem, není to tedy typ zvířete, které by nachodilo desítky kilometrů denně, pokud ho k tomu nenutí hlad.

Kromě základní péče (vhodné potravy, vody, odpovídajících teplotních podmínek atd.) má Jamvan zajištěn také enrichment: dáváme mu míče, propletené zavěšené hasičské hadice, za které může tahat nebo je okusovat, piñaty – papírové napodobeniny kořisti, které se dají naplnit krmením, nebo třeba kosti na okousávání.

Podle chovatelů, kteří jsou s ním v denním kontaktu, si Jamvan hraje s hračkami, komunikuje a reaguje zcela normálně. Jeho celkový zdravotní stav hodnotí veterinář jako výborný.

Nevadí Jamvanovi, že je v zázemí sám, bez lvic?

Nevadí. Jamvan je lev indický, tedy poddruh, který je sociálním způsobem života mezi společenským lvem africkým a solitérně žijícím tygrem. Zatímco lvice žijí v malých rodinách, samci lva indického zůstávají na rozdíl od afrických lvů po většinu života samostatně mimo rodinu.

Proč to všechno děláme?

1. Pro zachování taxonu: Lev indický dnes žije pouze v Girském lese a jeho okolí v indickém Gudžarátu, v počtu zhruba 600 jedinců. Proto je tento poddruh veden v kategorii ohrožený. Trojici lvů indických získala Zoo Praha po dlouhých a složitých jednáních jako vzácný dar z indického státu Gudžarát. Poprvé po více než dvaceti letech se tak podařilo přivézt do Evropy čistokrevné lvy tohoto poddruhu přímo z Indie. To bylo nesmírně důležité především proto, že jejich evropský chov vzešel z pouhých devíti zakladatelů a nutně potřeboval oživit novou krví. „Pražští“ lvi nyní znamenají velkou naději pro evropský chov i pro zachování lva indického v globálním měřítku, a musíme proto vynaložit veškeré úsilí na jejich úspěšné rozmnožení.

2. Pro „naše“ lvy: Samice Suchi a Ginni k plnohodnotnému životu potřebují i normální pohlavní aktivitu spojenou s přirozeným dominantním chováním samce a zkušený Sohan je schopen jim toto zajistit. Pro samce Jamvana je jeho dočasné oddělení od samic stejně přirozené jako v přírodě a dá se předpokládat, že po návratu zpět do pavilonu bude mít větší motivaci samice pářit.


Historicky jde teprve o šesté udělení tohoto světově největšího vyznamenání pro zoologické zahrady. WAZA Conservation Award získala Zoo Praha za svůj projekt Návrat divokých koní. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Zoo Praha je od dnešního dne držitelem nejvyššího ocenění Světové asociace zoologických zahrad a akvárií WAZA Conservation Award. Získala jej za projekt Návrat divokých koní a za dlouholetý přínos k záchraně koně Převalského....

Samice supa mrchožravého Bojana kroužící nad svahy východních Rodop. Bojana je prvním supem mrchožravým odchovaným v lidské péči, který se po své cestě do Afriky vrátil zpět na Balkán. Autor: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Samice supa mrchožravého Bojana ze Zoo Praha je nadějí pro budoucnost svého druhu.
Přihlášení k newsletteru