Modří leguáni v Zoo Praha

Novinky u zvířat

18. 01. 2011


Jsme jediní v Evropě!

Jako jediná zoo v Evropě chováme kriticky ohroženého býložravého ještěra. Pár leguánů modravých (Cyclura nubila lewisi) je k vidění od úterý 18. ledna 2011 v teráriu v Pavilonu velkých kočkovitých šelem.

 

Leguán modravý (Cyclura nubila lewisi), foto © Miroslav Bobek

Informace o druhu:

Leguán modravý - Cyclura (nubila) lewisi - je pozemní býložravý leguán rodu Cyclura. Dosahuje velikosti do 130 cm a váhy 5-10 kg (anekdoticky až 150 cm a 14 kg). Dominantní zdraví samci mají výrazně modrou hlavu, modravé nádechy má i černé a šedé zbarvení hřbetu. 

Rod Cyclura obývá ostrovy v Karibské oblasti. Rozeznáváme 17 taxonů (poddruhů) v osmi druzích. Samozřejmě systematika a taxonomie může být u ostrovních populací různá. Jeden je vyhubený, dva pravděpodobně s klesající tendencí zranitelné, 4 ohrožené a 10 kriticky ohrožených.
Příčina je vždy stejná. Leguáni byli na ostrovech dominantní býložravci v dospělé podobě bez nepřátel.
Zavlečení býložravců, kteří jim mohou konkurovat (např. koz) a hlavně možných predátorů (psů, koček, promyk, prasat, která mohou likvidovat snůšky) může na malých ostrovech velmi rychle zlikvidovat celé populace, na větších to trvá déle, ale proces probíhá stejně.
 
Náš leguán je i nejohroženější z karibských leguánů, populace v přírodě je podle IUCN prakticky odsouzena k zániku. Dnes obývá území o rozloze 4 km2 na východě ostrova Grand Cayman na kajmanských ostrovech (250 km jižně od Kuby). V roce 2002 obsahovala podle Seznamu ohrožených druhů IUCN 10-25 jedinců, v roce 2005 snad již jen 5 jedinců.
Zvířata mají záchranný farmový chov na ostrově Grand Cayman, odchované kusy se vypouštějí do botanické zahrady Královny Alžběty II. Dnes tu žije kolem 200 jedinců. Ani leguáni v botanické zahradě, ani na farmě nejsou mimo dosah zdivočelých psů, koček a případně i vandalů. Původně dospělí leguáni neměli na Grand Caymanu přirozené nepřátele, mláďata lovil užovkovitý had Alsophis cantherigerus caymanus. Leguány může ohrozit i konkurence zavlečených leguánů zelených a genetické znečištění rovněž zavlečenými leguány Cyclura nubila caymanensis ze 108 km vzdáleného ostrova Little Cayman.
 
Leguán modravý je dnes spíš považován za samostatný druh než za poddruh leguána kubánského. I IUCN Iguana Specialist Group se kloní k tomuto názoru. Důvodem je izolace (250 km moře od Kuby) i výrazná odlišnost (modrá barva).

  

Leguán modravý a jeho chov v zoologických zahradách:

Zoo Praha je jedinou evropskou zoo, která chová leguány modravé. Nikde jinde v Evropě je tedy nenajdete.

Chovný program leguánů modravých běží v V USA. I zde je registrováno pouze 45 jedinců ve 14 zoologických zahradách. Navíc za minulý rok nebyl úspěšný ani jeden odchov.

 

Karibští leguáni v Zoo Praha:

Od začátku 90. let chováme leguány kubánské Cyclura nubila nubila, kteří jsou leguánům modravým příbuzní. Držíme na tento druh plemennou knihu v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

V roce 1993 jsme byli první zoo v Evropě, které se podařio leguány kubánské rozmnožit. Chov kontinuitně trvá dosud, letos se vylíhl již 100. leguán kubánský! Pokřtila ho Marta Kubišová.
Navíc spolupracujeme s týmem doc. Daniela Frynty z PřF UK na genetickém výzkumu populací, který -zdá se - začíná přinášet překvapivý objev – vyčlenění nového druhu leguána na Kubě.
 
Vedle leguána kubánského chováme v atriu Pavilonu velkých kočkovitých šelem také leguána nosorohého z Haiti. I jeho úspěšně rozmnožujeme.
 

Tyto chovatelské úspěchy nás podnítili pomýšlet si i na chov tak vzácných a ohrožených leguánů, jako jsou leguáni modraví.

 

Leguáni modraví v Zoo Praha:

V Zoo Praha máme samce a samice. Oba se vylíhli v září 2003 v soukromém chovu v Rakousku (asi jediném v Evropě) a jsou tedy v nejlepších letech.

Samec ještě výrazně zmohutní a vybarví se, zároveň se mu bude zvětšovat hřeben. Už nyní měří 93 cm a váží 3 kg. Je silný, svalnatý, s výrazně vyvinutými druhotnými pohlavními znaky. Vykazuje neohroženost, která je typická pro karibské leguány, snahou dominovat a nenechat se přeprat ani zastrašit.

Samice nás taktéž potěšila. V expozici se chovala od počátku klidně, nové prostředí přijala bez problémů. V samci evidentně cítí velkou oporu, což přispívá k celkové harmonizaci páru.

Naším přáním je ještě tuto sezónu pár leguánů modravých rozmnožit.


Mláděti ježury australské v Zoo Praha je dnes přesně 100 dní. Velmi dobře prospívá a přibývá na váze. Autor: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Historicky úplně první mládě ježury australské v Zoo Praha rychle přibývá na váze. Po dnešním posledním vážení už má více než čtyři sta gramů. Vůbec poprvé mohou chovatelé sledovat vývoj mláděte už od jeho vylíhnutí...

Jde již o deváté a desáté mládě narozené v Zoo Praha. Aktuálně skupina pekariů Wagnerových čítá jedenáct jedinců. Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha

Hned o dvě čerstvá mláďata se stará skupina pekariů Wagnerových v Zoo Praha. Narození každého dalšího mláděte je skvělou zprávou pro evropský chov. Až do roku 1971 bylo toto prehistorické zvíře považováno za vyhynulé. V...
Přihlášení k newsletteru