Projekty

Koně Převalského z transportu do Mongolska r. 2011, foto (c) Marián Polák
Projekty

Jedna z nejzdravějších a nejcennějších populací užovek podplamatých žije na území Čech právě v Zoo Praha. Jsme zde na tyto mimořádně vzácné hady právem hrdí a intenzivně se zasazujeme o jejich ochranu.

Krokodýl kubánský ve své domovině. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Krokodýli kubánští patří k nejděsivějším predátorům světa – jsou agresivní, rychlí, neuvěřitelní silní a nebezpeční i pro člověka. Zároveň jsou však kriticky ohrožení a ze všech druhů krokodýlů mají nejmenší původní areál výskytu: žijí pouze ve dvou oblastech na Kubě. Zoo Praha se...

Foto: David W. Černý

Přísně chráněná oblast Velká Gobi A je jednou z největších v Mongolsku. Žijí zde ohrožené populace divokých velbloudů a gobijských medvědů mazálajů.

V roce 2017 začala pražská zoo spolupracovat na projektu záchrany nejvzácnější volavky v Bhútánu. Volavka císařská je jedním z nejohroženějších ptáků planety s aktuálním počtem 26 jedinců lokalizovaných na území království Bhútán. Současný rozvoj Bhútánu spojený zejména s novým...

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Dalším in situ projektem pražské zoo zaměřeným na ptactvo je ochrana poslední populace sojkovce modrotemenného v Číně, která má zabránit vyhynutí celého druhu. Poslední ptáci žijí v provincii Jiangxi a je jich pouze 650. Díky místní ochraně (Forestry Bureau of Wuyuan) a pravidelnému monitoringu lokality...

Saola je nyní jedním z nejvíce ohrožených velkých savců na světě, i proto je potřeba vynaložit mimořádné úsilí, aby se tento druh podařilo zachránit.

Samec sajgy mongolské vbíhá do sítě pro odchyt zvířat. Tito sudokopytníci patří mezi kriticky ohrožené druhy zvířat a Zoo Praha přispěla na jejich výzkum. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Aktivity pražské zoo na ochranu ohrožených druhů se v Mongolsku vedle koně Převalského rozšířily i na sajgu mongolskou. Ta je kriticky ohrožená a její situaci ještě zhoršila letošní epidemie moru malých přežvýkavců. Na západě země tak přežívá méně než pět tisíc jedinců. Zoo Praha se proto...

Tento savec, kterému v Laosu místní lidé říkají kha-nyou [kaňu], byl objeven náhodou před dvaceti lety, a to britským zoologem Robem Timminsem na laoském tržišti s masem. Česky je označován jako laoš, ale bývá označován i jako kočičí krysa, krysoveverka nebo laoská skalní krysa - odborně je to...

Ještě v první polovině 20. století byl sysel obecný vnímán jako polní škůdce, dnes je však v České republice přísně chráněn a probíhá pro něj záchranný program. Během několika desítek let se z něj totiž stal kriticky ohrožený druh naší přírody.

Autor: Petr Juračka

Kůň Převalského (Equus przewalski) – poslední druh divokého koně vůbec – je světu znám od roku 1881. O necelých sto let později, na přelomu 60. a 70. let 20. století, byl však ve volné přírodě vyhuben. Přežil jen v péči zoologických zahrad.

Ochrana goril nížinných ve střední Africe je jedním ze stěžejních in situ projektů pražské zoologické zahrady. Díky prostředkům sdružovaným na sbírkovém kontě „Pomáháme jim přežít“ může Zoo Praha rozvíjet aktivity na pomoc gorilám, jejichž těžištěm je environmentální vzdělávání...

Gaviál indický je kriticky ohrožený a jedinečný krokodýl mimořádné ochranářské hodnoty. Jedná se o vůbec nejvzácnějšího velkého živočicha indického subkontinentu a někteří Indové ho dokonce považují za posvátného.

Sojkovec dvoubarvý, autor: Jiří Polák

Indonésie je jedním z přírodně nejcennějších, ale zároveň nejkřehčích míst světa. Bezpočet ostrovů se stal kolébkou zcela jedinečných druhů. Kvůli ostrovní izolaci jsou však mnohem citlivější vůči jakýmkoliv zásahům a mnohé z nich se tak vlivem člověka ocitly na pokraji vyhubení.

Zoo Praha je jedním z největších a nejúspěšnějších chovatelů sojkovců na světě. V současné době chováme na dvě desítky druhů, přičemž sedmnáct z nich se nám již podařilo rozmnožit. U sojkovců dvoubarvých jsme v roce 2010 dosáhli jako první v Evropě přirozeného odchovu, mezi lety 2006 a 2008...