Voliéry pod skalou

Expoziční celky


Stezka vedoucí od pand červených k Pavilonu velkých želv patří takřka výhradně ptákům. Její dominantu představují tři prostorné voliéry, do nichž mohou návštěvníci vstoupit a naplno si tak vychutnat pobyt ve společném prostoru s ptáky.  

Voliéra Dunajská delta. Foto: Archiv Zoo Praha Voliéra Dunajská delta. Foto: Archiv Zoo Praha
  • Voliéra Africké skály, otevřená v roce 2004, se opírá o skalní masiv a určena je především pro chov velevzácných ibisů skalních, kterým skály poskytují přirozený prostor k hnízdění. Společně s ibisy zde žijí i další druhy ptáků hnízdících na skalních srázech, a také několik druhů vrubozobých ptáků, kteří se zabydleli v jezírku před skalami.
  • Voliéra Dunajská delta, otevřená v roce 2004, přiléhá k zadní stěně pavilonu Sečuán a obývají ji evropské druhy ptáků, vázané svým způsobem života na blízké okolí vody – například kolpíci bílí nebo nejrůznější druhy vrubozobých. Vznikla nad jedním z expozičních rybníků a rozkládá se na ploše 1 000 m2. Část vyhrazenou pouze zvířatům vymezuje dřevěné zábradlí, přes které mohou ptáci volně přelétat.
  • Velká voliéra vznikla v roce 1972 na místě původní Jandovy voliéry, ve své době největší v Evropě. Velká voliéra je však ještě větší – má celých 38 m na délku, 16 m hloubky a 28 m výšky! Tento velkorysý prostor poskytuje domov několika druhům masožravých ptáků, především pak majestátním supům, kteří zde mají dostatek místa k rozletu. 

Africké skály. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha