Návrat divokých koní

Návrat divokých koní - 2011

26. 06. 2011


Průběh historicky prvního transportu koní Převalského z České republiky do Mongolska

Vypouštění koní, foto (c) Jana Jirátová Ptačinská Vypouštění koní, foto (c) Jana Jirátová Ptačinská

Kůň Převalského – poslední divoký kůň vůbec – byl ve volné přírodě vyhuben na přelomu 60. a 70. let minulého století. Přežil pouze v lidské péči, přičemž mimořádnou zásluhu na jeho zachování si může připsat právě Zoo Praha. Ta ostatně od roku 1959 vede i celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu.

Od začátku 90. let probíhá – zejména v režii nizozemských, německých a švýcarských organizací – reintrodukce koní Převalského do Mongolska. Zoo Praha se do ní v letech 1998 a 2000 zapojila předáním čtyř koní, kteří byli v rámci zahraničních transportů dopraveni do oblastí Tachin Tal a Hustain Nuru. Zoo Praha se však dlouhodobě angažuje i přímo v Mongolsku, zejména podporou strážců v Tachin Talu, resp. národním parku Gobi B.

Mlhavé představy získávaly stále pevnější obrysy a naše nejtajnější přání se začínala plnit. Telefonní dráty mezi Prahou a Ulánbátarem žhnuly, e-maily létaly sem a tam. A pak, 14. června krátce po 15 hodině odstartoval z Kbelského letiště armádní speciál. Na palubě čtyři naši převaláci, cíl cesty mongolský Khomiin Tal. O třiačtyřicet hodin později se Matyáš, Lima, Cassovia a Kordula poprvé dotkli svými kopyty mongolské půdy.   

Zážitky a postřehy z převozů doslova v přímém přenosu jste mohli sledovat na facebookovém profilu Návrat divokých koní.

Zoo Praha tím završila nesmírně významnou etapu v úsilí o záchranu a návrat koně Převalského do přírody a současně v roce svého výročí připomněla, že i ve světovém měřítku patří k nejvýznamnějším zoologickým zahradám.
www.zoopraha.cz www.facebook/prevalaci

Partneři a podporovatelé projektu:

Leteckou přepravu zajišťovala z rozhodnutí ministra obrany pana Alexandra Vondry pouze za úhradu přímých nákladů 24. základna Dopravního letectva v Praze Kbelích.

Významného podporovatele získal projekt v osobě náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Vlastimila Picka.

Společnost Nowaco přispěla na úhradu nákladů spojených s transportem částkou 500 000 Kč. Její nanuky Mrož tak pomáhají koním Převalského v návratu do přírody.

Projekt velmi významně podporuje také Česká rozvojová agentura v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a v součinnosti s touto agenturou jsou připravovány další projekty, které by v oblastech reintrodukcí koně Převalského měly podpořit místní obyvatelstvo.

Dotaci ve výši 300 000 Kč poskytlo na realizaci transportu Ministerstvo životního prostředí ČR.
Část nákladů bude hrazena ze sbírky zaměstnanců Komerční banky, kterou ve prospěch přepravy koní Převalského do Mongolska inicioval předseda představenstva KB pan Henri Bonnet.

Využity byly rovněž prostředky poskytované veřejností na sbírkové konto Pomáháme jim přežít, které zřídila Zoo Praha.

Neocenitelnou podporu poskytlo projektu Velvyslanectví České republiky v Mongolsku, jmenovitě zejména pan velvyslanec Václav Jílek, pan Vladimír Hejduk a paní Dita Táborská.

Dále projekt probíhá ve spolupráci s Mezinárodní pracovní skupinou pro repatriaci koně Převalského (International Takhi Group), s „Association pour le cheval de Przewalski:TAKH“ a s vedoucí evropského chovného programu (EEP; Dr. Waltraut Zimmermann).

Všem, kdo nám pomáhají, upřímně děkujeme!

Koně přepravení do Mongolska:

Hřebec Matyáš se narodil 13. dubna 2008 jako 6. hříbě ve Slatiňanech. V říjnu 2009 byl i se svým otcem Fučíkem přemístěn do chovné a aklimatizační stanice v Dolním Dobřejově, a to do stejné hřebčí skupiny jako známý Lomax, narozený v Praze.

Hřebec Matyáš, foto: Jozef SebíňHřebec Matyáš, foto: Jozef Sebíň

Klisna Lima se stejně jako její sourozenec hřebec Matyáš narodila ve Slatiňanech, a to 10. dubna 2007. Je mírné povahy a mezi ostatními koňmi se nijak agresivně neprojevuje.

Klisna Lima, foto: Tomáš Adamec, Zoo PrahaKlisna Lima, foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Klisna Kordula se narodila 7. června 2006 jako 213. hříbě v pražské zoo. V roce 2008 byla Kordula přemístěna do chovné a aklimatizační stanice v Dolním Dobřejově, kde se začlenila do jedenáctičlenné skupiny klisen. Kordula se chová přátelsky nejen k ostatním koním, ale i k lidem.

Klisna Kordula, foto: Tomáš Adamec, Zoo PrahaKlisna Kordula, foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Klisna Cassovia se narodila 26. srpna 2006 v košické zoologické zahradě. Jejím otcem je devatenáctiletý pražský hřebec Xeron, který byl v srpnu 2005 do ZOO Košice deponován. Cassovia byla v polovině května 2011 převezena do aklimatizační stanice v Dolním Dobřejově.

Klisna Cassovia, foto: Tomáš Adamec, Zoo PrahaKlisna Cassovia, foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Průběh transportu:

Všechna zvířata byla shromážděna na chovné a aklimatizační stanici Zoo Praha v Dolním Dobřejově na Benešovsku.
V den přesunu se začalo s nakládkou již v šest hodin ráno. Koně byli před naložením do beden sedováni, během výkonu jim byl aplikován LAN – preparát dlouhodobě zklidňující zvířata během transportu a feromony.

Matyáš, Cassovia, Lima se do beden nechali naložit během dvaceti až pětačtyřiceti minut, s Kordulou to byla pořádná práce trvající přes hodinu. V jedenáct však nákladní vůz se všemi čtyřmi koni v transportních bednách vyjížděl z dobřejovských vrat. Nakládka do letadla ve Kbelích pak už proběhla jako zcela rutinní operace.

Před odletem se ještě uskutečnil krátký briefing za účasti vzácných hostů – armádního generála Vlastimila Picka, primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody, velvyslance Mongolska v ČR J. E. pana Tsoggerela Surena, náměstka ministra MŽP Tomáše Tesaře, velitele základny letectva Kbely plk. Jiřího Vávry a dalších.

Let CEF 629:

K přepravě koní a čtyř členů doprovodu byl použit vojenský dopravní letoun CASA C295M z 24. základny dopravního letectva Armády ČR v Praze Kbelích.
Letadlo s koňmi na palubě odstartovalo v 15 hodin 25 minut. Na palubě byli kromě šesti členů posádky a mongolského navigátora přítomni ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek, veterinář Roman Vodička, kurátor chovu kopytníků Jan Marek a kameraman Marián Polák. Koně byli během celého letu pravidelně kontrolováni a díky speciálně vyrobeným otvorům v transportních bednách mohli během cesty dostávat vodu a krmení, či léky nebo zklidňující prostředky.

Přistání v mongolském Khovdu, foto (c) Jana Ptačinská JirátováPřistání v mongolském Khovdu, foto (c) Jana Ptačinská Jirátová

Letový harmonogram:
Úterý 14. června v 15.24 LSEČ odlet Praha Kbely.
Úterý 14. června ve 21.05 LSEČ přistání v Kazani, odlet ve 23.15 LSEČ.
Středa 15. června ve 3.40 LSEČ přistání v Novosibirsku, odlet 5.00 LSEČ.
Středa 15. června v 8.10 LSEČ (13.10 místního času) přistání v Khovdu.

Pozemní transport z Khovdu do Khomiin Talu:

Po příletu do Mongolska byli koně přeloženi z letadla na nákladní automobily a převezeni na místo vypuštění – do Khomiin Talu. Ten je od Khovdu vzdálen 280 km. 200 km stepí, posledních zhruba 50 km členitým terénem s písečnými přesypy, mezitím jeden hluboký brod. V průběhu cesty probíhaly pravidelné kontrolní zastávky, krmení a napájení koní.

Středa 15. června v 11.45 LSEČ (16.45 místního času) odjezd směr Khomiin Tal
Čtvrtek 16. června 01.30 LSEČ (06.30 místního času) jeden z nejtěžších
úseků cesty – brodění řeky
Čtvrtek 16. června 08.45 LSEČ (13.45 místního času) příjezd do Khomiin Talu
v národním parku Khar Us Nuur
Čtvrtek 16. června v 10.05 LSEČ (15.05 místního času) vypuštění koní
do karanténní ohrady v Khomiin Talu

Cestou do Khomiin Talu, foto (c) Jana Ptačinská JirátováCestou do Khomiin Talu, foto (c) Jana Ptačinská Jirátová

Nejnáročnější a nejdelší transport koní Převalského v novodobé historii skončil stoprocentním úspěchem. Všichni čtyři koně vyběhli z beden bez problémů. Nyní je čeká několik měsíců, během kterých si budou zvykat na mongolské klima. Přes ohradu se budou postupně stýkat s dalšími 24 členy stáda, žijícího v rezervaci Khomiin Tal.

K prvnímu kontaktu se stádem divokých koní došlo ještě týž večer. Zhruba desítka koní se postupně přiblížila až na vzdálenost jednoho metru ke skupině pražských koní.

Základní informace o Khomiin Talu:

Rezervace Khomiin Tal o rozloze více než 250 tis. ha leží v nárazníkové zóně národního parku Khar Us, východně od města Khovd (starý ruský název Kobdo). To sehrálo důležitou úlohu v historii koně Převalského, když přes něj šly všechny transporty koní odchycených na přelomu 19. a 20. století v Gobi a v Džungarsku do ruského Bijsku a odtud pak transsibiřskou magistrálou do Evropy.

Reintrodukční projekt v Khomiin Talu řídí „Association pour le cheval de Przewalski: TAKH“, v jejímž čele stojí ředitelka Claudia Feh a projektová manažerka paní Byamba Munkhtuya. Asociace zvolila integrovaný přístup k ochraně přírody v němž kombinuje reintrodukci koní Převalského, dlouhodobé studie pastvinářství a úzkou spolupráci s místními komunitami, které podporuje ve formě rozvojových projektů. Projekt v Khomiin Talu je finančně podporován různými nadacemi a Evropskou unií. V letech 2004 až 2005 dopravila Asociace do Khomiin Talu 22 koní. Během let se populace rozrostla na současných 24 jedinců a 8 hříbat.

Příchod 4 mladých a geneticky odlišných koní z Prahy je pro úspěšné pokračování populace v Khomiin Talu zásadní, a to z hlediska kvantity i kvality. Zcela nepříbuzní koně výrazným způsobem zvýší stávající genetickou variabilitu a přispějí ke zvýšení porodnosti.

V Mongolsku je třeba mít více populací, pro případ, že některá z lokálních populací utrpí velké ztráty, tak jak se stalo v Tachin Talu počátkem roku 2010. I když zima byla tvrdá v celém Mongolsku, v Khomiin Talu nebyly žádné ztráty. Kromě toho vycházíme z filosofie postupné podpory Prahy všem programům záchrany koně in situ - po Tachin Talu v roce 1998 a Hustain Nuruu v roce 2000 je Khomiin Tal třetí lokalitou, kam přijdou koně přímo z našich chovů.

Další plány:

Letošní transport byl – jak doufáme – počátkem nové éry ve snažení Zoo Praha o záchranu koně Převalského a o jeho návrat do oblastí původního výskytu.

Začínáme již nyní uvažovat o přípravě dalšího transportu v roce 2012, zejména však připravujeme projekty rozvojové pomoci pro západní Mongolsko, jejichž realizaci přislíbila finančně podpořit Česká rozvojová agentura.

Chtěli bychom uskutečnit například následující záměry:

 • Nákup terénního vozu pro strážce v rezervaci Khomiin Tal.
 • Zajištění krmiva a veterinárních léčiv pro koně importované z ČR i další koně v rezervaci Khomiin Tal.
 • Výstavba domků pro strážce národního parku Gobi B a seníků v odlehlých částech parku.
 • Nákup nového terénního vozidla (UAZ) a mikrobusu pro dopravu osob v NP Gobi B.
 • Oprava a zakoupení nového vybavení místního zdravotního střediska v osadě Bij a vybavení léky pro potřeby komunity před zimním obdobím.
 • Podpora rukodělné výroby v osadách Bij a Soyombo - výroba plsti pro stavbu jurt a výroba drobných upomínkových předmětů.

Miroslav Bobek, Jana Ptačinská Jirátová, Evžen Kůs, Roman Vodička, Jan Marek a Claudia Feh.


Přihlášení k newsletteru

ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní