Ochrana goril v Africe

Projekty

Zoo Praha  | 


Ochrana goril nížinných ve střední Africe je jedním ze stěžejních in situ projektů pražské zoologické zahrady. Díky prostředkům sdružovaným na sbírkovém kontě „Pomáháme jim přežít“ může Zoo Praha rozvíjet aktivity na pomoc gorilám, jejichž těžištěm je environmentální vzdělávání mladých generací. 

Toulavý autobus - děti v záchranné stanici Limbe, foto (c) Khalil Baalbaki Toulavý autobus - děti v záchranné stanici Limbe, foto (c) Khalil Baalbaki

Domovem goril nížinných (Gorilla gorilla gorilla) jsou tropické deštné lesy střední Afriky – snad nejúchvatnější prostředí naší planety. Těžba dřeva však způsobila, že se kdysi vzdálené a nedostupné oblasti staly přístupné nejen mechanizaci svážející vytěžené dřevo, ale i lovcům a pytlákům. Za posledních dvacet až dvacet pět let se stavy goril nížinných snížily o 60 procent a na Červeném seznamu  IUCN jsou vedeny jako kriticky ohrožené – v nejbližších několika desetiletích jim hrozí vyhynutí! Jejich vymírání může pomoci zastavit zejména podpora ohleduplné těžby dřeva a nalezení alternativních zdrojů obživy pro venkovany, ale také vzdělávací a osvětová činnost. 

První prostředky na záchranu goril v Africe Zoo Praha získala prostřednictvím projektu Odhalení, který parafrázoval v té době populární reality show a jehož hlavními protagonisty byly gorily z pražské zoo. Projekt se setkal s nečekaným úspěchem a mezi širokou veřejností vyvolal nebývalý zájem o gorily i jejich ochranu. Díky této podpoře jsme mohli začít pomáhat záchranné stanici pro primáty v Limbe v Kamerunu a mezi místní komunity rozvozit anglickou a francouzskou verzi knížky gorilích pohádek. Právě ty se staly prvním krokem k tomu, jak africkým dětem velké lidoopy přiblížit a vybudovat u nich už od raného věku ke gorilám i ostatním divokým zvířatům kladný vztah.

Projekt Odhalení již dnes neběží, v jeho stopách však kráčí projekt Pomáháme gorilám, v nějž se Odhalení postupně přetavilo. Ten nadále přináší zprávy ze života pražských goril a propaguje ochranu goril. Z prostředků, které se díky němu daří od veřejnosti shromažďovat, jsme mohli distribuci knížek v Africe rozšířit o další vzdělávací materiály a rozvozit je napříč střední Afrikou. Také jsme z nich pořídili vybavení pro strážce lesa v Biosférické re­zervaci Dja, kde žijí divoké gorily. V tom nám pomohl i projekt Přineste starý mobil – podpořte strážce pralesa, díky kterému jsme od společnosti Rema Systém získali značnou část prostředků na tyto účely.

Nejvýznamnější částí ochranářských aktivit Zoo Praha ve střední Africe je již několik let projekt Toulavý autobus. Jeho cílem je převᬞet děti z prvního stupně žijící v okolí kamerunské pralesní rezervace Dja do záchranných center např. v Méfou nebo do zoologické zahrady Mvogt-Betsi. Zde se děti účastní vzdělávacích pro¬gramů, seznamují se s divokými zvířaty a zjišťují, že gorily a ostatní zvířata nejsou jen bushmeat (tedy „maso na talíři“) nebo snadný zdroj obživy pro pytláky, ale také úžasní a krásní tvo¬rové, kteří si zaslouží naši ochranu.

Na cestu se Toulavý autobus vydává mimo období dešťů, kdy jsou bezpečně sjízdné i hliněné cesty. První jízda proběhla v lednu 2013 a od té doby již Toulavý autobus svezl do záchranných center přes 900 dětí, více než 160 rodičů a učitelů z 53 vesnic. Celkem se doposud autobus vydal na 51 jízd.

V rámci našich aktivit ve střední Africe realizujeme s odborníky z PřF UK etnozoologický výzkum a v roce 2013 jsme také založili ekoklub v kamerunské obci Somalomo, při hranici rezervace Dja. O rok později začala fungovat i jeho odnož v nedalekém městě Essengbot. Cílem obou je pracovat s místními mladými lidmi na projektech zaměřených na ochranu životního prostředí.

Členové klubu vyvíjejí řadu aktivit – osvětlují například ostatním, proč je dobré nejíst maso pralesních zvířat, tzv. bushmeat, a čím se dá nahradit. Mezi úspěšné akce ekoklubu patří výsadba sto padesáti stromů moringa, který lze mimo jiné zužitkovat jako krmivo pro řekomyši. Maso těchto nenáročných hlodavců by mohlo uspokojit poptávku po bushmeatu, proto byl v Somalomu v srpnu 2013 založen jejich chov.

Podpořili jsme také habituační program goril v národním parku Dzanga Ndoki ve Středoafrické republice, bez jehož existence by byly nejen gorily, ale i sloni v této oblasti pod velkou hrozbou pytláctví.

Aktuální projekty Zoo Praha ve střední Africe:

Dřívější projekty Zoo Praha ve střední Africe:

Pomáhejte s námi

Do ochrany goril se můžete zapojit i Vy, a to třeba i jen prostou návštěvou zoo. Z každé zakoupené vstupenky totiž putuje pět korun na naše speciální sbírkové konto. Možností je však mnohem více.

Chcete-li pomoci gorilám, můžete se zúčastnit některé z charitativních akcí, jako je Běh pro gorily, podpořit lidoopy nákupem vybraných knih a suvenýrů v zoo, převést libovolnou částku na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zaslat dárcovskou sms. Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777.

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
Jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
Trvalou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

Prostředky na ochranu goril získává Zoo Praha také dvěma doplňkovými projekty, které zaštiťuje:

První jízda proběhla v lednu 2013 a od té doby již Toulavý autobus svezl do záchranných center přes 800 dětí, více než 160 rodičů a učitelů z 53 vesnic. Celkem se doposud autobus vydal na 45 jízd.