Ochrana goril v Africe

Projekty

Zoo Praha  | 


Ochrana goril ve střední Africe je jedním ze stěžejních in-situ projektů pražské zoologické zahrady. Díky prostředkům sdružovaným na sbírkovém kontě Pomáháme jim přežít může Zoo Praha rozvíjet aktivity na pomoc gorilám, jejichž těžištěm je environmentální vzdělávání.

Toulavý autobus - děti v záchranné stanici Limbe, foto (c) Khalil Baalbaki Toulavý autobus - děti v záchranné stanici Limbe, foto (c) Khalil Baalbaki

První prostředky na záchranu goril v Africe Zoo Praha získala prostřednictvím projektu Odhalení, který parafrázoval v té době populární reality show a jehož hlavními protagonisty byly gorily z pražské zoo. Projekt se setkal s nečekaným úspěchem a mezi širokou veřejností vyvolal nebývalý zájem o gorily i jejich ochranu. Díky této podpoře jsme mohli začít pomáhat záchranné stanici pro primáty v Limbe v Kamerunu a mezi místní komunity rozvozit anglickou a francouzskou verzi knížky gorilích pohádek. Právě ty se staly prvním krokem k tomu, jak africkým dětem velké lidoopy přiblížit a vybudovat u nich už od raného věku ke gorilám i ostatním divokým zvířatům kladný vztah.

Projekt Odhalení již dnes neběží, v jeho stopách však kráčí projekt Pomáháme gorilám, v nějž se Odhalení postupně přetavilo. Ten nadále přináší zprávy ze života pražských goril a propaguje ochranu goril. Z prostředků, které se díky němu daří od veřejnosti shromažďovat, jsme mohli distribuci knížek v Africe rozšířit o další vzdělávací materiály a rozvozit je napříč střední Afrikou. Také jsme z nich pořídili vybavení pro strážce lesa v kamerunské biosférické re­zervaci Dja, kde žijí divoké gorily. V tom nám pomohl i projekt Přineste starý mobil – podpořte strážce pralesa, díky kterému jsme od společnosti Rema Systém získali značnou část prostředků na tyto účely.

Nejvýznamnější částí ochranářských aktivit Zoo Praha ve střední Africe je již několik let projekt Toulavý autobus. Jeho cílem je převá­žet děti žijící v okolí kamerunské pralesní rezervace Dja do záchranných center např. v Limbe nebo Méfou. Zde se děti zúčastní vzdělávacích pro­gramů, seznámí se s divokými zvířaty a zjistí, že gorily a ostatní zvířata nejsou jen bushmeat (tedy „maso na talíři“) nebo snadný zdroj obživy pro pytláky, ale také úžasní a krásní tvo­rové, kteří si zaslouží naši ochranu.

Na cestu se Toulavý autobus vydává mimo období dešťů, kdy jsou bezpečně sjízdné i hliněné cesty. První jízda proběhla v lednu 2013 a od té doby již Toulavý autobus odvezl do záchranných center stovky dětí.

V rámci našich aktivit ve střední Africe realizujeme s odborníky z PřF UK etnozoologický výzkum a v roce 2013 jsme také založili ekoklub v kamerunské obci Somalomo, při hranici rezervace Dja. O rok později začala fungovat i jeho odnož v nedalekém městě Essengbot. Cílem obou je pracovat s místními mladými lidmi na projektech zaměřených na ochranu životního prostředí.

Členové klubu vyvíjejí řadu aktivit – osvětlují například ostatním, proč je dobré nejíst maso pralesních zvířat, tzv. bushmeat, a čím se dá nahradit. Mezi úspěšné akce ekoklubu patří výsadba sto padesáti stromů moringa, který lze mimo jiné zužitkovat jako krmivo pro řekomyši. Maso těchto nenáročných hlodavců by mohlo uspokojit poptávku po bushmeatu, proto byl v Somalomu v srpnu 2013 založen jejich chov – a spravují ho právě členové ekoklubu.

Podpořili jsme také habituační program goril v národním parku Dzanga Ndoki ve Středoafrické republice, bez jehož existence by byly nejen gorily, ale i sloni v této oblasti pod velkou hrozbou pytláctví.

Aktuální projekty Zoo Praha ve střední Africe:

Dřívější projekty Zoo Praha ve střední Africe:

Pomáhejte s námi

Do ochrany goril se můžete zapojit i Vy, a to třeba i jen prostou návštěvou zoo. Z každé zakoupené vstupenky totiž putují dvě koruny na naše speciální sbírkové konto. Možností je však mnohem více.

Chcete-li pomoci gorilám, můžete se zúčastnit některé z charitativních akcí, jako je Běh pro gorily, podpořit lidoopy nákupem vybraných knih a suvenýrů v zoo, převést libovolnou částku na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zaslat dárcovskou dms. Cena jedné dms je 30 Kč, na projekt přispějete 28,50 Kč. Pokud využijete roční variantu dms, 30 Kč se bude se z vašeho účtu odečítat každý měsíc automaticky po dobu jednoho roku.

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY Jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS ROK OHROZENEDRUHY Roční DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

Prostředky na ochranu goril získává Zoo Praha také dvěma doplňkovými projekty, které zaštiťuje:


Zakupte si některý z dárkových předmětů s logem Pomáháme jim přežít v e-shopu Zoo Praha. Část z výtěžku triček, hrnečků, knížek, cd či dvd je určen na ochranářské projekty.