Užovky v Trojské kotlině

Projekty

Zoo Praha  |  01. 09. 2015


Jedna z nejzdravějších a nejcennějších populací užovek podplamatých žije na území Čech právě v Zoo Praha. Jsme zde na tyto mimořádně vzácné hady právem hrdí a intenzivně se zasazujeme o jejich ochranu.

Užovka podplamatá. Foto: Mikuláš Velenský, Zoo Praha Užovka podplamatá. Foto: Mikuláš Velenský, Zoo Praha

Pomáháme užovkám

V Zoo Praha provádíme výzkum trojské populace užovek podplamatých a získané poznatky zohledňujeme v plánu rozvoje zahrady. Jen s důkladnou znalostí jejich způsobu života lze totiž tyto vzácné hady účinně chránit. Abychom užovkám v pražské zoo a okolí pomohli, pečujeme o rozsáhlé plochy zimovišť ve skalním masivu kolem Zakázanky a snažíme se omezit nebezpečí, která hadům přináší každoroční migrace přes frekventovanou cestu podél řeky.

Důležité upozornění

Hadi pohybující se volně v areálu zoo nepředstavují pro lidi nebezpečí ani neunikli z expozice.

Pokud užovku zastihnete, nechytejte ji, nepřenášejte a zbytečně se u ní nezdržujte. Vyrušená užovka reaguje často strnutím nebo hraje mrtvou. Zůstane tak celou dobu, po kterou ji člověk pozoruje. Jakmile člověk poodejde, rychle pokračuje v cestě a vyhledá úkryt.

Více o užovkách

Užovka podplamatá (Natrix tessellata) je jedním z vůbec nejvzácnějších plazů vyskytujících se na našem území – v Čechách se tento nejedovatý a nekousavý had ostrůvkovitě vyskytuje pouze v teplých kaňonech Vltavy, Berounky a Sázavy, a je chráněn jako kriticky ohrožený druh. Trojská populace se řadí k nejpočetnějším.

Užovky podplamaté se zdržují u vody, kde loví ryby a obojživelníky. Výborně plavou a menší kořist polykají přímo ve vodě. Českými chataři bývají často nazývány „vodní zmije“. Černé skvrny, které mohou mít na hřbetě, se však u užovek (na rozdíl od zmijí) nikdy nespojují v souvislou klikatou čáru, naopak často mívají šachovnicové uspořádání.

Užovky v zoo

  • Letní loviště užovek a místa jejich rozmnožování se nacházejí při svahu hráze podél jižního plotu zoo. Hadi zde tráví většinu dne sluněním, jsou však velmi nenápadní.
  • Na zimu se užovky stahují na suché kamenité svahy kolem Zakázanky a Geostezky, kde žije volně 700 až 1 200 dospělých jedinců. Pro zimování si vybírají takové úkryty, které nepromrznou a jsou mimo dosah případné jarní povodně.
  • Dvakrát ročně užovky migrují územím zoo.
    • Podzimní tah od řeky ke skalám je rozložený do dvou měsíců, první samice odcházejí na zimovi¬ště již počátkem srpna. V září a říjnu lze zastihnout i nedávno vylíhlá, dvaceticentimetrová mláďata.
    • Nepřehlédnutelný je jarní tah začínající v polovině dubna, kdy se početný proud hadů vydává ze zimovišť ve skalách k řece.