Podpora chráněných oblastí v Mongolsku

Kůň Převalského

Zoo Praha  |  14. 10. 2021


Projekt Návrat divokých koní zdaleka není jen o transportech a vypouštění. Spolupracujeme také se správami rezervací, jejichž strážce finančně i materiálně podporujeme.

Prisne chranena oblast Velká Gobi B. Foto: Václav Šilha, Zoo Praha

Podpora strážců

Projekt Návrat divokých koní zdaleka není jen o transportech a vypouštění. V rámci spolupráce se správou Přísně chráněné oblasti Velká Gobi B a Velká Gobi A Zoo Praha významně podporuje také monitorovací činnost strážců. Pro zajištění jejich efektivní ochranářské činnosti jim Zoo Praha během let pomohla zajistit automobily, motocykly, dalekohledy, zimní vybavení, útulny, studnu s pitnou vodou, nebo rekonstrukci nemocnice, kterou spolu s rodinami strážců Gobi B využívají i příslušníci místní komunity. Podpora směrovala také na několik výzkumných projektů. Samostatnou kapitolou byla podpora dlouholetých snah o rozšíření chráněného území, které byly završeny v roce 2019 vládním schválením návrhu na rozšíření Velké Gobi B na dvojnásobek dosavadní rozlohy.

Strážce Přísně chráněné oblasti Velká Gobi A jsme podpořili darováním osmi motocyklů, které jim usnadní hlídkování v terénu. To trvá obvykle týden až deset dní a motocykly jsou naloženy zásobou paliva, vodou, potravinami, stany, dalekohledy a dalším potřebným vybavením. Celková tohoto hmotnost nákladu může přesáhnout sto kilogramů. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Přísně chráněná oblast Velká Gobi

Do Přísně chráněné oblasti Velká Gobi B směřovala naprostá většina našich transportů koní Převalského. Právě zde přežívali poslední divocí koně, kteří tu byli také díky úsilí zoologických zahrad, včetně Zoo Praha, navráceni zpět do volnosti. "Gobi" znamená v mongolštině suchou pláň – nikoli poušť, ale místo s takovou vegetací, kde mohou ještě žít velbloudi, ale svišti už ne. Řídké porosty se však snadno vypásají, čímž jim přeměna ve skutečnou poušť hrozí. Velká Gobi je součástí sítě biosférických rezervací UNESCO. Leží u hranic s Čínou a tvoří ji dvě oddělené oblasti. Ve větší části, Gobi A (53 000 km2), žije populace velbloudů divokých (Camelus ferus) a medvědů mazálajů (Ursus arctos gobiensis), považovaných za reliktní formou medvěda hnědého, kterých v přírodě zbývá již jen pár desítek. Gobi B (18 357 km2) je domovem reintrodukovaných koní Převalského, kterých zde v současnosti žije již přes 350. Ústředím je základna Takhiin tal (koňská step) při severovýchodní hranici rezervace u řeky Bij, kde se také nachází aklimatizační ohrada. Stáda se nacházejí ještě na dvou lokalitách – Takhiin us ve středu rezervace a Khonyn us na východě. Kromě koně Převalského (Equus przewalskii) se zde můžeme setkat s oslem asijským – džigetajem (Equus hemionus hemionus).

Chráněné oblasti v Mongolsku, kde jsme se zapojili v rámci našich aktivit.