Zakázanka
Domů

Zakázanka

Menu

Po stopách dávné minulosti

Skalnatý svah, na jehož úpatí stojíte, dovoluje nahlédnout hluboko do geologické minulosti naší země. Pohled na odkryté horniny nás vrací až do období před zhruba 600 miliony let, kdy se tato část zemské kůry nacházela na jižní polokouli a tvořila dno starohorního moře.

Obrazek

Hned na začátku si představíme tři nejdůležitější historické úseky, které zásadně změnily skalní podloží Trojské kotliny včetně Zakázanky.

Kadomské vrásnění

Během starohor byla krajina kolem nás dnem starodávného moře. Někdy před 550 miliony let došlo k silné horotvorné činnosti, během níž nastalo rozlámání písčitých a jílovitých usazenin a minerály zčásti změnily svou strukturu. Tento horotvorný proces nazýváme odborně kadomské vrásnění.

Obrazek

Moře se vrací

O sto milionů let později, již během prvohor, v geologickém období zvaném ordovik, proniklo na území dnešní Prahy opět moře. Na jeho dnu se hromadily jíly, písky a další usazeniny, jejihž mocnost během 100 milionů let dosáhla až 3 km. Z této doby se zachovala řada otisků různých živočichů, z nichž nejznámější jsou trilobiti.

Obrazek

Variské vrásnění

Před koncem prvohor, v geologickém období zvaném karbon (před 350–300 miliony let), vyvrcholil vývoj Českého masivu dalším horotvorným procesem – variským vrásněním. Ten však postihl pražskou pánev poměrně slabě. Proto se zde zachovalo bohatství zkamenělin.

Obrazek