Zakázanka
Domů

Zakázanka

Menu

Co tu roste

Původní rostlinný kryt skalního masivu tvořila mozaika holých skal a suchých skalních stepí s trávami i kvetoucími bylinami, doplněná nesouvislými porosty keřů. Jednalo se o rostliny přizpůsobené výslunnému a suchému stanovišti s tenkou vrstvou půdy, které označujeme jako xerofytní. Na okrajích přecházela skalní step v teplomilné háje s duby, jasany, lípami nebo habry.

Obrazek

Sesel sivý

Seseli osseum

Sesel je teplomilná bylina, která miluje plné slunce a roste často i na velmi strmých skalách. Vzpřímená lodyha může být vysoká až 1,5 m a je zakončena bílými květenstvími – okolíky.

Obrazek
foto: P. Filippov

Bělozářka liliovitá

Anthericum liliago

Výslunné kamenité stráně jsou ideálním místem pro vzácnou bělozářku. Z podzemního oddenku vyrůstá až 70 cm vysoká lodyha, která nese květy uspořádané do řídkého hroznu.

Obrazek
foto: Jirka Dl

Dřišťál obecný

Berberis vulgaris

Je to opadavý keř, vysoký až 3 m, s větvemi porostlými krátkými trny. V dubnu a květnu rozkvétají převislé hrozny žlutých kvítků, koncem léta dozrávají jasně červené, podlouhlé plody (dřínky).

Obrazek
foto: H. Zell

Skalník celokrajný

Cotoneaster integerrimus

Při bližším pohledu nezapře svou příslušnost mezi růžovité, tedy do příbuzenstva jabloní. Drobné narůžovělé květy se otevírají v dubnu až červnu, červené malvičky dozrávají v září. Listy na podzim opadávají

Obrazek
foto: I. Blanc

Třešeň křovitá

Prunus fruticosa

Roste na kamenitých, sluncem zalitých stráních. Vytváří keře vysoké do jednoho metru. Na přímých větvích rozkvétají v květnu chocholíky bílých květů, v červenci dozrávají světle červené plody. V ČR je silně ohroženým druhem.

Obrazek
foto: H. Schachner