Zakázanka
Domů

Zakázanka

Menu

Železná ruda

v okolí této stezky najdeme ložisko velmi kvalitní železné rudy, o jejíž těžbě se dokonce kdysi uvažovalo. Ovšem mocnost této vrstvy je tak malá, že by se zahájení těžby vůbec nevyplatilo.

Obrazek

Proti nebezpečí zřícení skalních bloků bylo nutné tento odkryv zajistit sítěmi. Lépe přístupný odkryv železné rudy najdete u cesty pod objektem Černohouska.

Sopečné tufy

Sopečné tufy, tvořící skálu na tomto místě, jsou zčásti prosycené tmavočerveným minerálem hematitem čili krevelem (jde chemicky o oxid železitý Fe2O3). Tyto železité tufy tu tvoří dvě masivní vrstvy, z nichž spodní, 130 cm mocná, obsahuje až 57 % železa. Jde tedy o kvalitní železnou rudu, ale její malé zásoby nemají žádný praktický význam.